Kutseopetaja

Praktika

Praktikal ja kutsedidaktikal on kutseõpetaja õppekavas suur osakaal. Praktikaainete järjestus ja seotus õpetajakoolituse ainetega on näha joonisel.

joonis

Praktika koha leiab üliõpilane ise soovituslikult nende ametikoolide hulgast, kellega on TÜ-l praktika leping.

Pidev pedagoogiline praktika (6 EAP) –  toimub 1. 2. ja 3. semestril, praktika ülesanded tulevad õpetajakoolituse alusmooduli ainetest, vaata videot.

Kutseõpetajate pidev pedagoogiline praktika (3 EAP)  – 2. kursuse sügisel (3. semester)

Kutseõpetaja põhipraktika I (5 EAP)  – 2. kursuse kevadel (4. semester)

Kutseõpetaja põhipraktika II (6 EAP)  – 3. kursuse sügisel (5. semester)