Kutseopetaja

Kutseõpetaja arenguportfoolio

Sellel õppekaval rakendame individuaalse õpitee mudelit.  Alates esimesest kursusest saad hakata looma arenguportfooliot, kus on võimalik kaardistada oma arengut, hinnates juba olemasolevaid pädevusi ja kavandades edasist arenguplaani, lähtuvalt kutseõpetaja kutsestandardist.

Kutsestandardi järgi kavandame ja hindame õpetaja kompetentse kuues valdkonnas: õppeprotsessi planeerimine, õpikeskkonna kujundamine, õppimise ja õppija arengu toetamine, refleksioon ja professionaalne enesearendamine, erialaõppe arendamine ja kutseõppe maine kujundamine.

 

Pildiotsingu e-portfoolio tulemus