Kutseopetaja

Akadeemilisest petturlusest

„Akadeemiline petturlus on kellegi teise kirjaliku töö esitamine oma nime all või selle osade kasutamine nõuetekohase akadeemilise viitamiseta.“ TÜ õppekorralduseeskiri (ÕKE, p 203.4). Kõiki lõputöid  kontrollitakse plagiaadituvastussüsteemiga OURIGINAL. Samuti kasutatakse OURIGINALi Moodle’i e-kursuste foorumites, ülesannetes ning õpikodades, mis võrdleb üliõpilaste poolt üleslaetavaid tekste.

Akadeemilise petturluse tuvastamisel karistakase: 1) noomitusega; 2) õppeprodekaani noomitusega (vastav aine tunnistatakse siis mittesooritatuks) või  3) üliõpilase eksmatrikuleerimisega.

SV Valdkonna Akadeemilise petturluse juhtumite menetlemise kord on manuses, samuti meie erialal kaitstud BA töö “Üliõpilaste ja tegevkutseõpetajate arusaamad ja teadmised akadeemilisest petturlusest”.

Vaata ka Riina Reinsalu videot “Kuidas hoiduda plagiaadist”

Riina Reinsalu “Kuidas hoiduda plagiaadist”