Kutseopetaja

Avaleht

Kutseõpetaja õppekaval õpib sada üliõpilast. Selleks, et info jõuaks kõigi õppijateni, on meie erialal oma veebikodu, kust leiad infot nii õpingute, praktika kui ka välismaal õppimise või kutseõpetaja praktika sooritamise kohta. 

Meie õppekava eelis on see, et enamus üliõpilasi töötab oma erialal (TÜ SV Vilistlasuuringu andmetel 88%). See on suur lisandväärtus, mille õppijad toovad tagasi õppimisprotsessi – rikastades kõigi kogemust. Positiivne tendents on “ühise asja ajamine” sidusrühmadega, õppekava programminõukogus on häälekas üliõpilaste, tööandjate ja vilistlaste esindus. Töötame heas sünergias Tartu Rakendusliku Kolledziga, kus toimub põhipraktika, sealt tulevad didaktikaainete õppejõud, loputoode kaasjuhendajad ja retsensendid. 

2021 ja 2022 aasta sügisel alustas meie erialal 20 kutseõpetajaks õppijat – tere tulemast! 3. kursuse tervitusvideo.

2023. aasta sügisel võtsime vastu 30 uut õppijat.