Kutseopetaja

Millel arenguportfoolio põhineb

E-portfoolio toetab eesmärkide seadmist, oma arengu dokumenteerimist ning refleksiooni (Hoekstra, & Crocker, 2015). Kutseõpetaja bakalaureuseõpingute raames koostatav arenguportfoolio on üliõpilase poolt ja ülikoolipoolsete õppejõudude toetamisel  koostatud digitaalne arengumapp, mille üliõpilane koostab kutseõpetaja 6 taseme kutse tõendamiseks. Arenguportfoolio koostamise sisuliseks aluseks on kutseõpetaja kutsestandardis tase 6 kirjeldatud kompetentsid ning samas standardis kirjeldatud vastavad tegevusnäitajad.

Kutseõpetaja (tase 6) kohustuslikud kompetentsid on:

  • Õppeprotsessi planeerimine  
  • Õppimise ja õppija arengu toetamine         
  • Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 
  • Erialaõppe arendamine        
  • Kutseõppe maine kujundamine

 

Kutse taotlemisel on võimalik valida täiendavaid kompetentse järgmisest valikust

  • Praktika korraldamine          
  • Meeskonna protsesside juhtimine ja eestvedamine  
  • Kolleegide toetamine
  • Täienduskoolituse kavandamine läbiviimine
  • Digipedagoogika rakendamine