Kutseopetaja

Arenguportfoolio haldamine ja hindamine

Sinu arenguportfoolio on Sinu oma, Sa võid seda õpingute ajal muuta nii sisuliselt kui vormiliselt, täiendades ja korrigeerides täpselt nii, nagu Sinu jaoks vajalik on. Õppimise käigus omandad kindlasti uusi teadmisi, näed ja tajud muutusi oskustes ja arusaamades. Selliste muutuste peegelduseks sobib arenguportfoolio suurepäraselt. Ka on sulle toeks sinu rühmajuhid õppejõud, kelle käest vajadusel abi ja nõu küsida.

Kolmanda kursuse sügissemestri lõpuks on Sul läbitud enamik õppeaineid ning ees on bakalaureusetoo kirjutamine. Sinu õpingute eelviimasel semestril toimub ka arenguportfoolio kokkuvõttev hindamine õppeaine „Kutseõpetajate põhipraktika II“ raames. Selles aines esitlete oma portfooliot, tutvustades ja selgitades oma portfoolio sisu ja valitud kompetentse. Portfoolio esitlemisprotsess on kohustuslik kõigile üliõpilastele.

Hea portfoolio on:

  • Sobiva kujunduse ja ülesehitusega, huvitav ja isikupärane.
  • Sisaldab üliõpilase enesetutvustust ja elulookirjeldust ning kõiki kutseõpetaja kohustuslike kompetentse ning vähemalt kahte valitavat kompetentsi.
  • Sisaldab kompetentside selgitusi tegevusnäitajate kaudu koos eesmärgipärase ja asjakohase tõendusmaterjaliga.
  • Koostatud heas eesti keeles ja autoriõigusi ning kutseeetika nõudeid järgivalt.
  • Töötavate linkide, lisamaterjalide ja viidetega.

 

Jõudu arenguportfoolio koostamisel!

Aine õppejõud: Diana Eller, Liana Roos, Karmen Trasberg ja Karmen Kalk