3. E-kataloog ESTER

E-kataloog ESTER (https://www.ester.ee) on Tartu ja Tallinna suuremate raamatukogude ühiskataloog, mis sisaldab andmeid raamatukogudes leiduvate raamatute, ajakirjade ja muude teavikute kohta. E-kataloog võimaldab leida raamatute ja muude väljaannete asukohta raamatukogudes ning näha, kas raamat on kohal või välja laenutatud. Minu ESTER-isse sisse logides saab ka raamatukogudes olevaid teavikuid laenutamiseks või kohapeal kasutamiseks tellida ja end laenutatud teavikutele järjekorda panna. Tellimise ja järjekorda panemise võimalused on raamatukogudes erinevad, täpsemat infot saab vastava raamatukogu kodulehelt.

s

Vaikimisi tehakse otsing ESTER-i täielikus kataloogis. Kindla raamatukogu valimiseks klõpsake kataloogi avalehel üleval Täielik kataloog ning valige soovitud raamatukogu.

Lisaks Tallinna ja Tartu raamatukogudele saab valida otsinguks

  • Eesti rahvusbibliograafia (info Eestis ilmunud teavikute ja väljaspool Eestit ilmunud Eestit või eestlasi käsitlevate teavikute kohta);
  • E-ressursid (võrgujuurdepääsuga väljaanded);
  • Perioodika (ajakirjad, ajalehted, jätkväljaanded, kuid mitte artiklid);
  • Üliõpilastööd (erineva taseme üliõpilastööd, nt diplomitööd, bakalaureusetööd, magistritööd, dissertatsioonid).

e-kataloog_ester_-_google_chrome_2016-03-22_21-47-13.png

Autori järgi otsides sisestage kõigepealt autori perekonnanimi ja alles seejärel eesnimi või eesnime esitäht.

Pealkirja järgi otsides sisestage pealkirja esimene sõna või pealkirja algus.

oluline.png

Kui täpne pealkiri ei ole meeles või ei tule otsinguga välja, proovige sõnaotsingut.

Teemaotsing

Teema järgi otsimiseks on kaks võimalust – märksõnaotsing ja sõnaotsing.

Valides otsinguväljaks Märksõna, saate otsida kirjandust oma teema kohta selle sisu kirjeldavate märksõnade abil. Korraga saab otsida ühe märksõna järgi. Klõpsates otsingutulemuste lehel üleval paremal Täpsusta otsingut, saab tulemusi täpsustada teiste märksõnadega ning muude tunnustega nagu keel, teaviku laad, ilmumisaasta. Märksõnad võetakse Eesti märksõnastikust EMS (http://ems.elnet.ee) ja sealt saab ka otsinguks sobivaid sõnu leida. Märksõnastikust leiate ideid, milliste sõnade järgi otsingut teha, et saada võimalikult palju ja täpseid tulemusi.  Märksõnade leidmise kohta EMS-ist vaadake videost Süstemaatiline infootsing.

Otsing e-kataloogis ESTER sarnaneb otsingule Eesti artiklite andmebaasis ISE, vaadake peatükis Eesti artiklite andmebaas ISE olevat videot, kus tutvustatakse märksõnaotsingut põhjalikumalt.

harjutus.png

Harjutamiseks proovige veel leida enda valitud teema kohta mõni märksõna ja tehke ESTERis märksõnaotsing.

Sõnaotsing on kõige laiem võimalus mingi teema kohta kirjandust otsida.  Sisestatud sõnu otsitakse nii autorite, pealkirjade, märksõnade kui ka märkuste hulgast. Kataloogi avalehel on vaikimisi ees sõnaotsing. Siin teemaotsingut tehes otsitakse peamiselt pealkirjadest ning märksõnadest, seetõttu on täpses vormis märksõna kasutamine väga tähtis.

Sisestatud sõnu otsitakse kõigepealt kui fraasi ja seejärel operaatoriga AND, st otsitakse kirjeid, kus kõik sõnad esinevad. Tulemused järjestatakse relevantsuse järgi, fraasiotsinguga leitud tulemused on eespool. Täpse fraasi otsinguks tuleb see panna jutumärkidesse.

oluline.png
Kui otsing operaatoriga AND tulemusi ei anna, asendatakse see automaatselt operaatoriga OR ja leitakse kõik kirjed, kus vähemalt üks otsisõna esineb. Kui päringut muudetakse, siis kuvatakse otsitulemuste lehe alguses ka vastav teade. Pange otsinguid tehes alati tähele, kuidas päring toimib.

Sõnaotsinguks võib valida erinevaid märksõnu, sõnu pealkirjadest, autoreid, toimetajaid jne. Näiteks kui soovite leida üliõpilastöid mingil teemal, sisestage otsinguväljale sõna üliõpilastööd ja sisu kirjeldav(ad) sõna(d).

Sõnaotsingut on soovitav kasutada ka siis, kui otsite kindlat raamatut, kuid ei tea täpset pealkirja. Proovige teada olevate sõnade järgi ükskõik millises järjekorras. Otsingule võite lisada ka autori nime.

Näiteks otsime materjali ohustatud liikide kohta Eestis

. greenshot_2016-03-22_21-39-37.png

Pange tähele, kuidas otsingutulemused on järjestatud. Antud otsingus on need järjestatud relevantsuse järgi, kuid võimalik on reastada ka pealkirja või ilmumisaasta järgi. Otsingukasti all on see alati kirjas. Klõpsates otsingutulemuste lehel üleval paremal Täpsusta otsingut, saate tulemusi piirata keele, teaviku laadi, ilmumisaastate ja veel muude tunnuste järgi.

Liitotsing (valik kataloogi avalehel otsinguakna paremas servas) võimaldab teha täpsemat otsingut. Saate määrata, millisel kirje väljal otsisõna peab esinema (sõna, autor, pealkiri, märksõna) ja valida juba enne otsingu tegemist allpool tunnuseid, mille järgi otsingut piirata (keel, teaviku laad, kirjastus, eksemplari asukoht, ilmumisaasta).

oluline.png

Liitotsingu vormis sisestage operaatoriga OR ühendatud sõnad ühele reale ja read ühendage operaatoriga JA (AND).

Näiteks otsime materjali, kuidas mõjutab televägivald laste või noorte käitumist.

2015-08-12_14_57_28-e-kataloog_ester.png

oluline.png

Pöörake tähelepanu sellele, kuidas leida sama sõna erinevaid vorme. Kasutage tärni * sõna lõppude asendamiseks.
harjutus.png

Harjutamiseks korrake õppematerjali otsingunäiteid sõnaotsingu ja liitotsingu kohta või tehke sarnaseid otsinguid oma teema kohta.

Andmed raamatu kohta

Klõpsates pealkirjal, näete tabelis raamatu eksemplaride asukohti. Asukohad on erinevad raamatukogud, kuid ka erinevad hoidlad ja saalid ühe raamatukogu piires.

Kui eksemplare on rohkem, tuleb kõikide eksemplaride nägemiseks klõpsata keskmise akna allosas olevale nupule Vaata kõiki eksemplare või vali aastakäik/köide. Igale eksemplarile vastab üks rida. Näete iga eksemplari asukohta, kohaviita ja infot, kas raamat on laenutatav ning millal on laenutatud raamatu tagastamise tähtaeg.

Klõpsates linki Täiskirje näete tõlkijate, toimetajate ja teiste autorite nimesid ning märksõnu. Samuti leiate näiteks kõikide CD-plaatide sisu koos ja muusikapalade autorite ja pealkirjadega ning käsikirjade, fotode, arhiivide kirjeldusi.

e-kataloog_ester_tu_rk-d_-_google_chrome_2014-08-11_16-23-14.png

a

Soovi korral lugege lisaks e-kataloogi ESTER kasutusjuhendit http://www.elnet.ee/juhend/ester/

Kasutatud allikad