Enesetest: EBSCO andmebaasid

Valige EBSCO andmebaaside nimekirjast välja andmebaasid Academic Search Ultimate, MasterFILE Premier, Business Source Ultimate  ja ERIC. Tehke otsing ning leidke artikkel "ESTONIAN STUDENTS' PERCEPTION AND DEFINITION OF CYBERBULLYING". Milline andmebaas viib täistekstini?

MasterFILE Premier on andmebaas|mis on mõeldud spetsiaalselt   jaoks.

Kõik EBSCO andmebaasid on vabalt kättesaadavad.
Otsite kirjandust noorte kehalise aktiivsuse kohta. Missugune valik annab kõige täpsemad tulemused?