5. DIGAR Eesti artiklid

DIGAR Eesti artiklid (http://dea.digar.ee) on Eesti artiklite portaal, mille eesmärgiks on koondada kõik Eesti ajalehed, ajakirjad jt perioodilised väljaanded ühte kohta ja pakkuda juurdepääsu nende sisule. Siit leiab 

  • 1811. aastast ilmunud Eesti ajalehed (nõukogude perioodi ajalehti ei ole veel lisatud)
  • 2017. aastast ilmunud ajakirjad ja jätkväljaanded. 

 Vanemaid ajakirju ja jätkväljaandeid (enne 2017. a  ilmunud) vaadake digitaalarhiivis DIGAR, vt ka õppematerjalide järgmine peatükk. 

Otsing

Otsing andmebaasis DIGAR Eesti artiklid erineb ESTERi ja ISE otsingust, kuna siin saab otsida kogu tekstist. Otsingusõnu võib vabamalt valida, kuid heade tulemuste saamiseks peavad need olema sisult täpsed. Artiklite leidmiseks tuleb sisestada otsitav(ad) sõna(d) otsingukasti. Vaikimisi otsitakse kogu tekstist, saab valida ka, et otsitakse pealkirja, autori või teemade järgi. Ajalehed aastatest 1821–2013 on esialgu enamasti otsitavad vaid tekstis sisalduvate sõnade järgi.

a

Otsingul saab kasutada jutumärke täpse fraasi otsimiseks, loogikaoperaatoreid otsingu täpsustamiseks ning tärni otsingusõna katkestamiseks. Vt ka videot peatükis Süstemaatiline infootsing. 

Otsingukasti paremas servas saab valida detailse otsingu, kus saab valida, et otsitakse ainult kõikidest ajalehtedest, ajakirjadest või jätkväljaannetest. Samuti saab otsingut täpsustada väljaande nimetus(t)ega ja ilmumisajaga. 

Otsingutulemuste lehel vasakul saab tulemusi piirata väljaannete, autorite, keele, täpsemate aastate, teema jm tunnuste järgi.  Vaikimisi on tulemused järjestatud relevantsuse järgi, seda saab muuta, klõpsates tulemuste lehel üleval vasakul mustas kastis oleval noolekesel. 

Klõpsates otsingukasti kohal  h, leitakse artiklid, mille täistekstile on vaba juurdepääs olemas.

Piiranguid saab tühistada otsingukasti all hallil ribal, kas kõik korraga või ükshaaval.

Juurdepääs täistekstidele võib olla igal väljaandel erinev. Kui klõpsate andmebaasi üleval ribal VÄLJAANDED ja edasi väljaannete loetelus pealkirjal, avaneb täpsem info väljaannete täistekstide kättesaadavuse ning kasutusõiguste kohta.

ff

Vanad ajalehed on sisse skaneeritud tekstituvastusega. Kuna gooti kirja ning tuhmunud teksti pole masinad alati välja lugenud, esineb tulemustes palju valesti välja loetud sõnu. 

nomme.png

Andmebaas näitab kõrvuti artikli pilti ja automaatselt tuvastatud teksti.
a

Huvi korral lugege andmebaasi kasutusjuhendit avalehel ABI nupu all ja vaadake RR koolitust DIGARi Eesti ajalehed: Kuidas otsida artikleid ja mida nendega teha? või pikemat veebiseminari Portaal DIGARi Eesti ajalehed

Vanade ajalehtede (ilmunud 1944. aastani) artikleid on mugav otsida Eesti ajakirjanduse analüütilise bibliograafia andmebaasis http://galerii.kirmus.ee/biblioserver/, sest seal saab teha täpsemaid otsinguid. Peale märksõnade saab seal otsida isikunimede, kohanimede ja asutuste järgi. Andmebaasi avalehel on lingitud vastavad registrid, mida saab lehitseda ja valida otsinguks sobivid sõnu. Tulemused on koos lühikese sisukokkuvõttega. Kuulutusi andmebaas ei sisalda. Kirje juurest viib link andmebaasi DIGAR Eesti artiklid http://dea.digar.ee, kus on näha artikli originaal ja automaatselt tuvastatud tekst.

Kasutatud allikad