11. Infoallikate hindamine

Video asukoht: https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=33e1e328-80e3-4c5b-ae80-b128009c75d9

kallutatus2.pngIga leitud infoallika usaldusväärsust ja uurimistööks sobivust tuleb kontrollida. Infoallikate hindamiseks on kindlad reeglid. Eriti tähelepanelik peab olema vabast internetist leitud allikaid hinnates. 

Peatükis Vikipeedia artikli hindamine  on näited veebientsüklopeedia artiklite hindamisest. Seda osates võib Vikipeediast uurimistööks palju kasulikku leida.

Vasakul skeemil on loetletud olulised aspektid, mida info hindamisel silmas pidada.  

Alumisel skeemil on näha praktilise info hindamise etapid ning allikad, mille põhjal infot hinnata.

 

veebiallikate_hindamine.png

 

Huvi korral lugege lisamaterjale infoallikate hindamise kohta https://sisu.ut.ee/info_hindamine

 

Kasutatud allikad