9. EBSCO andmebaasid

EBSCO platvormil (http://search.ebscohost.com/) on palju erinevaid andmebaase, mis sisaldavad teadusajakirju, populaarteaduslikke ajakirju, raamatuid, õppematerjale, pilte jm. EBSCO andmebaasid on kasutajale terves Eestis tasuta, nende eest maksab Eesti riik. EBSCO on ülikoolides üks enamkasutatavaid platvorme, seetõttu on selle tundmine eeliseks näiteks neile, kes kavatsevad õpinguid kõrgkoolis jätkata. Õppides kasutama EBSCOt, saate oskuse, mis on igale üliõpilasele vajalik.

Kõige täpsemad tulemused saab ühes kindlas andmebaasis otsides, kuid kuna andmebaase on väga palju, aitavad ühisotsingud teemast ülevaadet saada. Otsides paljudes andmebaasides korraga, võib alustada lihtsamast päringust, reeglina on ühisotsingu täpsustamine mugav. Kui täistekstid on olemas, siis nendele on link.

Otsingusõnad peavad olema inglise keeles. Nende leidmisel on abiks Eesti märksõnastik (http://ems.elnet.ee), kust leiate eestikeelsetele terminitele ingliskeelsed vasted.

Videos on juhised EBSCO kasutamiseks. Andmebaasi Academic Search Complete asemel on nüüd multidistsiplinaarne andmebaas Academic Search Ultimate, otsingu tegemine on ikka samamoodi.  Aadressil http://search.ebscohost.com/ sisse logides klõpsake EBSCOhost Web, siis kuvatakse andmebaaside nimekiri, kus saab iga andmebaasi kohta ka täpsemalt lugeda, mida see sisaldab. Klõpsates More Information, leiate ka detailse kasutusjuhendi.

EBSCO andmebaaside kasutamiseks on tarvis parooli. Küsige seda raamatukogust, mille lugeja te olete.

oluline.png

Küsige EBSCO kasutajatunnuseid raamatukogust, mille lugeja olete.
Moodle’i kursusel osalejad leiavad kasutajatunnused kursuse avalehel vastava nädala all.
TÜ raamatukogu lugejad saavad kasutajatunnuseid küsida aadressil paring@utlib.ee. Kasutajatunnused muutuvad igal aastal oktoobris.
a

Huvi korral lugege lisamaterjale EBSCO andmebaaside kohta https://sisu.ut.ee/ebscogymn/

Kasutatud allikad