14. Õigused teoste kasutamiseks

Autoriõigus tekib teosele teose loomishetkel ning tähendab autori ainuõigust teose kasutamise lubamiseks ja keelamiseks.

Autoriõigus kehtib autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma. Pärast seda võib teost kasutada autorilt luba küsimata ja selle eest tasu maksmata.

Tähele tuleb panna, et autori nime, au ja väärikust ning teose pealkirja kaitstakse tähtajatult. Tuleb vältida olukordi, kus samaliigilisele teostele pannakse täpselt sama pealkiri.

Õppe- või teaduseesmärgil koostatud uurimistöös piisab, kui autorile, teose pealkirjale ja avaldamisallikale korrektselt viidata. Samas tuleb ka uurimistöö puhul silmas pidada, et teiste autorite tekste kasutatakse motiveeritud mahus ning pilte eelkõige illustreeriva materjalina. Tsiteerides ja refereerides ei tohi teose mõtet moonutada.

Kui aga soovite teise autori fotot, luuletust või muusikapala avaldada näiteks oma veebilehel või blogis, siis tuleks selleks autorilt luba küsida. Samuti tuleb luba küsida, kui soovite kellegi teost muuta, näiteks novellist näidendi teha.

Autor saab litsentsilepinguga (CC – Creative Commons) ära näidata, kuidas ta oma teost kasutada lubab (näiteks kas tohib fotot muuta või millistel tingimustel tohib teost jagada).

Kuut põhilitsentsi on võimalik omavahel kombineerida.

litsentsid.png

Pildi allikas: CC pilt – Vikipeedia https://et.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
 

Huvi korral saate litsentside kirjeldustega tutvuda siin: https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Siit leiate erinevaid materjale, mille kasutamine on litsentsiga kirjeldatud: https://search.creativecommons.org/

 

Kasutatud allikad

  1. Autoriõiguse seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005 
  2. Wikipedia, Creative Commons, https://et.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons