Enesetest: E-varamu

Leidke E-varamust http://e-varamu.ee/  teavikud, milles esinevad sõnad infopädevus* või infokirjaoskus* (tärni kasutamine võimaldab leida erinevate lõppudega sõnu).
Millisest andmekogumist leitakse kõige rohkem tulemusi?