Enesetest: Õigused teoste kasutamiseks

Vastavalt seadusele kehtib autoriõigus autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma. Pärast seda võib teost kasutada autorilt luba küsimata ja selle eest tasu maksmata. Seega tohib W. Shakespeare „Romeo ja Julia“ anda välja oma nime all.
Foto juures on litsentsimärk  plagiaadi_testikusimused_-_microsoft_word_2017-03-17_20-04-36.png või lühend CC BY-SA. Kas see tähendab