Enesetest: Ettevalmistus infootsinguks

Vikipeedia on hea allikas esialgse tausta saamiseks mingil teemal.
Algselt sõnastatud teemat ei tohi otsingute käigus muuta.
 

Mis allpool nimetatutest on uurimismeetodid? Abiks on Eesti märksõnastik, https://ems.elnet.ee/ 
Kust võib leida abi infootsingu alustamisel terminite täpsutamiseks?
Kasutades loogikat ja/või Eesti Märksõnastikku, leidke, milline oleks sobiv vaste/sünonüüm alltoodud sõnadele.

 
arvutipiraatlus
digitaalpiraatlus

Unselect

digitaalinformatsioon

Unselect

internetisõltuvus

Unselect

võrgusuhtlus

Unselect

internetikeel

Unselect

arvutisõltuvus
digitaalpiraatlus

Unselect

digitaalinformatsioon

Unselect

internetisõltuvus

Unselect

võrgusuhtlus

Unselect

internetikeel

Unselect

veebisuhtlus
digitaalpiraatlus

Unselect

digitaalinformatsioon

Unselect

internetisõltuvus

Unselect

võrgusuhtlus

Unselect

internetikeel

Unselect

veebikeel
digitaalpiraatlus

Unselect

digitaalinformatsioon

Unselect

internetisõltuvus

Unselect

võrgusuhtlus

Unselect

internetikeel

Unselect

digitaalsed andmed
digitaalpiraatlus

Unselect

digitaalinformatsioon

Unselect

internetisõltuvus

Unselect

võrgusuhtlus

Unselect

internetikeel

Unselect