Enesetest: Info hindamine

Valige, millist eelmises küsimuses hinnatud artiklitest peate uurimistöös kasutamisel kõige usaldusväärsemaks?
Info on usaldusväärne, kui artiklis/veebilehel on mingi väite tõestuseks toodud: "inglise teadlaste uuringu järgi..."