Enesetest: Internetiotsing

Kui soovite Google's leida kahest sõnast ükskõik kumba, siis lisate otsingu tegemisel kahe sõna vahele väikeste tähtedega inglisekeelne sõna or (või).
Google'i otsingu puhul on probleemiks see, et otsingutulemused ei vasta tihti teemale või pole piisavalt autoriteetsed uurimistöös kasutamiseks.
Google'i otsing on väga hea pealkirja järgi raamatute, artiklite, asutuste või dokumentide leidmiseks.
Soovite rohkem teada saada uurimistöö reeglite kohta. Tehke Google otsing: uurimistöö reeglid. Lisades päringukasti ka failivormingu pdf, tulemuste arv suureneb.

Kas väide on õige või vale?
Google Scholar:
Kas väide on õige või vale?

Interneti teemaportaalide puhul tuleb olla tähelepanelik, kuna nende sisu ei pruugita raha puudusel enam täiendada ning neist saadav info võib olla vananenud.