2. Süstemaatiline infootsing

Süstemaatiline infootsing tähendab otsingusõnade põhjalikku läbimõtlemist, sünonüümide, laiemate ja kitsamate mõistete ja seotud sõnade kaasamist ning omavahelist kombineerimist operaatoritega AND, OR ja NOT.

Otsingusõnu saab täpsustada Eesti märksõnastiku (http://ems.elnet.ee/) abil. Märksõnadinfoallika või selle osa ainestikku tähistav sõna või sõnaühend  kirjeldavad teavikutemis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt trükis, foto, heliplaat  sisu. Kasutage märksõnastikustmärksõnade korrastatud loetelu  võetud sõnu otsingul, et saada täpsemaid tulemusi.

Video tutvustab märksõnade leidmist ja päringu koostamist. Päringuid katsetatakse Eesti artiklite andmebaasis ISE. Selle andmebaasi välimus on praeguseks muutunud, kuid otsingute tegemine toimub ikka samamoodi.

Video asukoht: http://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d34a39be-d938-4116-8bbe-eca15068d326

Loogikaoperaatorite kasutamist näitlikustab The Boolean Machine

http://rockwellschrock.com/rbs3k/boolean/index.htm.

Klõpsake sellel lingil ning libistage hiirega üle klotside AND OR NOT ja vaadake, kuidas operaatorid töötavad.

  • AND piirab otsingut, päringus sellega ühendatud sõnad peavad kõik leitavates dokumentides esinema.
  • OR laiendab otsingut, esinema peab kas üks või teine (vähemalt üks) operaatoriga OR ühendatud sõnadest.
  • NOT kitsendab otsingut, esimene sõna peab esinema, teine ei tohi esineda. Nii saab välistada mõne sõna esinemist leitavates dokumentides. 
a
Huvi korral lugege lisamaterjale infootsingu põhimõtete kohta https://sisu.ut.ee/otsing

 

Andmebaasi valimine. Üldised ja erialased andmebaasid.

Teemakohaseid raamatuid ja artikleid aitavad leida kataloogid ja andmebaasid.

Raamatukogude kataloogid sisaldavad andmeid raamatukogudes leiduvate raamatute, ajakirjade ja muude teavikute kohta. Nad näitavad, millised teavikud on raamatukogudes olemas, kus nad raamatukogus täpselt asuvad ning kas soovitud teavik on hetkel kättesaadav või välja laenutatud. 

E-kataloog ESTER (http://www.ester.ee/) on Tartu ja Tallinna suuremate raamatukogude ühiskataloog. E-kataloog ei sisalda infot artiklite kohta.

Artikleid aitavad leida artiklite andmebaasid, mis sisaldavad infot väga paljudes ajakirjades ilmunud artiklikte kohta ja sageli ka linke artiklite täistekstidele.

Üldise sisuga andmebaasid sisaldavad infot erinevatest valdkondadest. Nt Eesti artiklite andmebaas ISE või EBSCO andmebaasid Academic Search Complete ja MasterFILE Premier. Need sobivad väga hästi nii mõnel üldhuvitaval teemal kui ka erialaseks infootsinguks.

Erialased andmebaasid koondavad infot ühe valdkonna või kitsama eriala ilmunud artiklite kohta, nt EBSCO andmebaaside all kättesaadavad haridusalane andmebaas ERIC, meditsiiniandmebaas MEDLINE jt. Enamasti sisaldavad nad infot ka muude väljaannete kohta, nt raamatud, konverentsimaterjalid, väitekirjad).

Kasutatud allikad