4. Eesti artiklite andmebaas ISE

Eesti artiklite andmebaasist ISE (Index Scriptorum Estoniae, http://ise.elnet.ee) leiate infot kuni 31.12.2016 peamiselt Eestis ilmunud ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite kohta ja täisteksti kättesaadavuse korral ka linke täistekstidele. Alates 2017. aastast ilmunud ajakirjade artikleid saab otsida andmebaasist DIGARi Eesti artiklid (http://dea.digar.ee). ISE-sse lisatakse artikleid valikuliselt. 

ISE-s leidub infot ka ajalehtede artiklite kohta, kuid alates 2014. aastast on kõik ajalehed leitavad andmebaasis DIGARi Eesti artiklid (http://dea.digar.ee) ning sellest ajast alates ISE-sse nende kohta enam infot ei lisata.

Andmebaas ISE sisaldab:

  • üksikuid artikleid 19. sajandist;
  • õigus- ja ajalooalaseid artikleid alates aastast 1900;
  • enamikku ajakirja- ja kogumikuartikleid aastatest 19932016;
  • humanitaar- ja sotsiaalteaduste alaseid ajaleheartikleid aastatest 19932013;
  • Eestit käsitlevaid artikleid välismaistest väljaannetest, samuti Eesti autorite poolt välismaal avaldatud artikleid.

Video tutvustab otsingut andmebaasis ISE.

Video asukoht: http://www.uttv.ee/naita?id=18110
Soovi korral lugege lisaks andmebaasi ISE kasutusjuhendit http://www.elnet.ee/juhend/ise/

Kasutatud allikad