4. Eesti artiklite andmebaas ISE

Eesti artiklite andmebaasist ISE (Index Scriptorum Estoniae, http://ise.elnet.ee) leiate infot kuni 31.12.2016 peamiselt Eestis ilmunud ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite kohta ja täisteksti kättesaadavuse korral ka linke täistekstidele. Alates 2017. aastast ilmunud ajakirjade artikleid saab otsida andmebaasist DIGAR Eesti artiklid (http://dea.digar.ee). ISE-sse lisatakse artikleid valikuliselt teemabaasidest lähtuvalt. 

ISE-s leidub infot ka ajalehtede artiklite kohta, kuid alates 2014. aastast on kõik ajalehed leitavad andmebaasis DIGAR Eesti artiklid (http://dea.digar.ee) ning sellest ajast alates ISE-sse nende kohta enam infot ei lisata.

Andmebaas ISE sisaldab:

  • üksikuid artikleid 19. sajandist;
  • õigus- ja ajalooalaseid artikleid alates aastast 1900;
  • enamikku ajakirja- ja kogumikuartikleid aastatest 1993–2016,  alates 2017 valikuliselt teemabaasidest lähtuvalt;
  • humanitaar- ja sotsiaalteaduste alaseid ajaleheartikleid aastatest 19932013;
  • Eestit käsitlevaid artikleid välismaistest väljaannetest, samuti Eesti autorite poolt välismaal avaldatud artikleid.

Video tutvustab otsingut andmebaasis ISE.

Video asukoht: http://www.uttv.ee/naita?id=18110

ISE koosneb  teemabaasidest (andmekogu nime ees on lühend ISE) ning Eesti raamatukogudes loodud andmebaasidest (andmebaasi nime ees on raamatukogu lühend). Otsingut saab teha kõikides ISE andmebaasides koos või valida neist ühe.  Teiste raamatukogude andmebaasides otsimiseks tuleb enne valida teemabaas.

Soovi korral lugege lisaks andmebaasi ISE kasutusjuhendit http://www.elnet.ee/juhend/ise/

Kasutatud allikad