finance.ut.ee testid

9. Väliskaubandus ja pangandus test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida. 

 

See on hüvituskaubanduse liik, kus suuremahuliste ja strateegiliselt tähtsate kokkulepete üheks osapooleks on riigivalitsus. Tehingu tingimuseks on, et vähemalt tellimuse väärtuses saab tellijariik omakorda vastutellimusi teise riigi eksportöörilt.Mis tehingust on jutt?
Eksporditehingu finantseerimisel võib pangale tagatiseks olla:
Milline makseviis on ostja seisukohast kõige kindlam?
Millise kohustuse võtab pank maksegarantii väljastamisel? 
Kauba müüja on ... algatajaks ja kauba ostja on ... algatajaks. 
Milline risk võib kaasneda eksporditehinguga?
Milline järgnevatest maksevormidest on turvalisem kauba müüjale? 
Rahvusvahelises kaubanduses enim kasutatav finantseerimise liik on:
Rahvusvaheliste tarnetingimuste kohaselt on müüjal enim vastutusi ja kohustusi siis, kui tarnetingimus kuulub kategooriasse:
Milline väide on tõene? „Faktooring on tehing,