finance.ut.ee testid

5. Väärtuspõhine finantsjuhtimine

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Ühele-kahele omanikule kuuluva kinnise väikeettevõtte puhul oleks mõtekas aktsionäri nõutava tulunormi hindamisel kasutada:

Ettevõtte väärtusloomet hindav tegevusedukuse näitaja:

Kuidas saab ettevõte bilansisiseselt riski maandada?

Mis on ettevõtte ühinemise või ülevõtmise puhul tehtava Due Diligence’i eesmärk?

Millest ei sõltu ettevõtte täiendava välise puhaskäibekapitali vajadus?

Milline finantsjuhtimisotsus suurendab alati ettevõtte omanike vara väärtust?

Mis on ettevõtte finantstasakaal?

EVA-mudeli järgi on investeerimisprojekt vastuvõetav juhul, kui EVA väärtus:

Milline ettevõtte väärtuse eduteguri muutus mõjutab ettevõtte aktsia hinda kindlasti positiivselt?

Mida võimaldab riskide maandamine?