finance.ut.ee testid

4. Eraisiku finantsplaneerimine test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Milline järgnevalt toodud kirjeldustest iseloomustab rikast inimest?

Millised on auto omamise kaks suurimat kululiiki?

Anna investeerib 7 aasta jooksul aastas 20 tuhat eurot ja järgneva 28 aasta jooksul 0 eurot; Berta investeerib 7 aasta jooksul 0 eurot ja järgneva 28 aasta jooksul 20 tuhat eurot aastas.

Kui investeeringu tootlus on 10 % aastas, siis lõpuks on:

Millise kindlustusliigi alla kuulub liikluskindlustus?

Milline investeering on ajalooliselt taganud kõige kõrgema tootluse?

Mis määrab võlakirja hinna?

Mis määrab võimaliku maksimaalse eluasemelaenu suuruse?

Kui suur summa võiks olla kõrvale pandud ettenägematute kulude tarbeks?

Milline järgnevatest fondidest EI SISALDA aktsiaid?

Milline suhtarv seob omavahel aktsia hinna ja ettevõtte kasumi?