finance.ut.ee testid

20. Majandusõigus I, II test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

 • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
 • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
 • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
 • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

 • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
 • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Milline väide on kõige täpsem?

"Elektrooniliselt saab äriühingut asutada, kui kõigil kandega seotud isikutel on:
Töö kaotanud ametnik otsustab end äris proovile panna ja alustab füüsiliselt isikust ettevõtjana. Ettevõtlusega tegelemiseks peab füüsilisest isikust ettevõtja olema kantud
Liisa asus panka tööle tellerina, töölepingus katseaja pikkust märgitud ei ole.

„Kui töölepingus ei ole kokkulepet katseaja pikkuse osas, siis katseaega ei kohaldata.“ See väide on:
Kui äriühing on maksejõuetu ja maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus:
 • "esitama viivitamatult kohtule ühingu pankrotiavalduse"
 • "hoiduma ühingu nimel väljamaksetest, mis ei ole kooskõlas  korraliku ettevõtja hoolsusega"
Täida lüngad.

Kunstisalong soovib üürida galeriiruume. Sõlmitud üürilepingu kohaselt maksab üürnik üksnes üüri, muude kulude kandmise osas kokkulepe puudub.

Sellisel juhul on kommunaalmaksete tasumine _______ kohustus,

maamaksu tasumine __________ kohustus ning

telefoni ja internetiteenuste eest tasumine ________ kohustus.

Väikeettevõtja hakkab tootma loodussäästlikke parfüüme ja kreeme. Tarbijalemüügi puhul on müüjal:
Ettevõtte üleminekul lähevad üle ettevõtte majandamist teenivad lepingud, sh:
 1. "tooraine ostu-, tootearendus- ja turunduslepingud."
 2. "valve-, koristus-, prügiveoteenuste lepingud."
 3. "üüri- ja rendilepingud."
 4. "töölepingud."
Sotsiaalmaksuga maksustatakse:
Töövestlusel uurib kanditaat, millised on võimalikud hüvitised, kui ta peaks haigeks jääma. Tööandja selgitab, et ajutise töövõimetuse hüvitise liigid on:
Täida lüngad.

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik, kui täidetud on vähemalt kaks tingimust:

aruandeaasta müügitulu ületab ___________ € ja keskmine töötajate arv on _________ inimest.