finance.ut.ee testid

10. Kinnisvaraturg ja -äri I, II test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

 • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
 • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
 • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
 • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

 • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
 • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Leidke kinnisvarainvesteeringu laenukoormuse kattekordaja, kui:

 • investeeritud omakapitali on 2 miljonit eurot;
 • tootluse nõue on 20%;
 • laenukapitali 3 miljonit eurot põhiosa kustutusmaksed ja intressimaksed on 30 000 eurot kuus.
 • Pärast tegevuskulude tasumist omanikule jääv tegevustulu on 45 000 eurot. 

Millist tehingut kasutatakse hindamise võrdlusbaasi loomiseks? 

Leidke kinnisvara väärtus kapitaliseeritud tulude meetodil, kui:

 • kinnisvara kogutulu on 600 000 eurot aastas ja reaalsed tegevuskulud 350 000 eurot aastas;
 • turul olevate sarnaste objektide üüritulu aastas on 660 000 eurot ja sarnaste hoonete tegevuskulud turul on 340 000 eurot aastas;
 • keskmine tootlus turul on 10%. 

Millest koosneb kinnisvaralt saadav tulu?

Leidke investori poolt nõutud tulunorm, kui kinnisvara kapitaliseeritud väärtuseks saadi 4,25 miljonit eurot. 
Valmiva hoone teoreetiline kogutulu oleks 600 000 eurot aastas, tegevuskulud analoogsetel objektidel on 260 000 eurot ja hetkel on turul valitsev nõudluse ülekaal pakkumise suhtes.

Millal tekib ostjal kinnisasja omandamisel kinnisomand?

"Maakler esindab vahendusprotsessis esmajoones teda volitanud tehingu poole (müüja või ostja) huve."
"Maakler tohib esindada ostjat ilma müüja nõusolekuta müügitehingu läbiviimisel."

Milline omadus on kinnisvara üldine füüsiline omadus?

Hoonestusõigus on: 

Hüpoteeklaenu puhul on laenaja maksevõimetuse korral laenuandjal õigus: