finance.ut.ee testid

2. Finantsettevõtte majandustegevus test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Kursuse lõpueksami lävend on samuti 70%

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Lepingulise investeerimisfondi ja aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondi bilansi põhiline erinevus seisneb selles, et:

Panga jaoks on kõige kulukamaks finantseerimisallikaks:

Millest sõltub väljamakstava kahjunõude suurus?

Tähtajalise hoiuse algsumma on 3 500 eurot ja aastaintress 8%. Kui suur on hoiuse summa viie aasta pärast, kui intressi arvutatakse liitintressina?

Kui on oodata lühiajalise rahaturu intressimäärade alanemist, on kasulik finantseerida:

VÄIDE 1: “Finantsettevõtte bilansi paremal ehk varade poolel kajastuvad sularaha, väärtpaberid, laenud, põhivara ja muu vara”

VÄIDE 2: “Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab panga varanduslikku seisukorda teatud perioodil

Fond, mille investeerimisstrateegia näeb ette investeerimist ainult aktsiaindeksi koosseisus olevatesse väärtpaberitesse, on:

Kui palju tohib kindlustusselts investeerida seotud vara ühte kinnisvarasse, kui tema tehniliste eraldiste ja finantskohustuste suurus on 2 000 000 eurot ning ta on kinnisasjadesse juba investeerinud 900 eurot?

Millised on kindlustusettevõtte suurimad riskid?

  • „Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille hääleõiguseta aktsiatest või osadest omab pank 20-50%”
  • „Sidusettevõte on ettevõte, mille hääleõigusega aktsiatest või osadest omab pank üle 50%”