finance.ut.ee testid

18. Ideest äriplaaniks iPlanneri toel test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida. 

 

Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne nõutav algkapital on:
Osaühingu osakapitali sissemakse tuleb teha:
Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus tööandja jaoks kuus on:
Mis on valikkaup?
Ettevõtte tegevuskulude hulka EI KUULU järgmised kulud:
Tooteühiku müügihind on 10 eurot, muutuvkulud tk kohta 5 eurot, püsikulud kokku 80 eurot. Millise müügimahu juures saavutab ettevõte kasumiläve?
Müügikäibesse kuuluvad:
Käibemaksukohuslaseks tuleb ettevõte registreerida:
Mikrokeskkonna analüüs annab ülevaate:
Mida tähendab "jätkusuutlik ettevõtlus"?