finance.ut.ee testid

8. Eralaenujuhtimine test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

 • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
 • Igal küsimusel on ainult 1 õige vastus.
 • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
 • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

 • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
 • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Leia eraisiku maksimaalne võimalik laenumakse, kui:
 • laenutaotleja netosissetulek on 1800 eurot kuus
 • igakuine õppelaenu makse on  49 eurot
 • igakuise liisingkohustuse suurus on 285 eurot
 • laenusaaja võib maksta 50% oma sissetulekust laenu- ja liisingkohustuste täitmiseks
Millal jõustub hüpoteek?
Adekvaatsuse arvestamine riskikaalude põhimõttel tähendab, et adekvaatsuse arvestamisel lähtutakse:
 1. maksimaalsest võimalikust kahjust.
 2. riskide realiseerumise tõenäosusest.
Leia maksimaalne laenusumma, kui:
 • elamu turuväärtus on 250 000 eurot (eksperthinnangu alusel)
 • aktsepteerimisväärtuse määr on 80%
 1. “Enne laenu väljamaksmist peavad laenu ja tagatisleping olema allkirjastatud ainult kliendi volitatud esindajate poolt”
 2. “ Intressipuhkus on periood, mille jooksul pank intresse ei arvesta”
Dokumendirisk on risk, et:
 1. “Laen on probleemlaen, kui panga ja kliendi koostöö ei ole heal tasemel”
 2. “Probleemlaen on laen, millise põhiosa ja/või intressimaksed kas hilinevad või ei toimu üldse”
põhimõte tagab, et laenuandja ei ole võrreldes ühegi teise laenuandjaga kehvemal positsioonil.
Eluasemelaenude väljastamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:
Eksperthinnang sisaldab järgmisi andmeid: