finance.ut.ee testid

15. Kahjukindlustus test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida.

 

Millal peaks ettevõte sõlmima kindlustuslepingu, et vähendada enda kanda jäävaid kahjusid (riske)? Eeldame, et omavastutus on 30%.

Kuidas hinnatakse kindlustatavate riskide suurust?

Mida katab koguriski kindlustus?

Mida kirjeldab ettevõtte riskijuhtimispoliitika dokument?

Millises suunas võib kindlustusandjate vaheline tihe konkurents muuta kindlustuspreemiat?

Millist riski iseloomustavad märksõnad: „rahas mõõdetav“, „juhuslik“ ja „üheselt määratletav“ ?

Miks EI PEAKS sõlmima kindlustuslepingut sageli esinevate ja vähest kahju tekitavaid riskide kindlustamiseks?

Millised isikud määratletakse vastutuskindlustulepingus nimeliselt?

Mis liiki kahjusid hüvitatakse vastutuskindlustuse lepingu abil?

Milliste näitajate järgi arvutate kahjukindlustuse netopreemia?