finance.ut.ee testid

1. Panga funktsioonid test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Raha kasutamiseks maksevahendina on piisav, kui raha on:

Valitsuse kolmeaastaste võlapaberite intressimäär on 25% aastas ja nende kustutamiseni on jäänud üks aasta. Väärtpaberite potentsiaalne ostja teab, et eelmistel aastatel oli inflatsioon vastavalt 22.5% ja 22%. 
Järgmiseks aastaks prognoositakse inflatsiooniks 21%. Otsuse tegemiseks peab ostja arvutama võlapaberite reaalse tulumäära, milleks on:

Kui lähitulevikus on oodata intressimäärade langust, siis on kõige kasulikum osta:

Kui suur on panga baasintressimäär?

  • Rahaturu intressimäär 6,8%; 
  • Panga hinnalisand halbade laenude katmiseks 0,07%, tagatise likviidsusest tulenev hinnalisand on 0,23%, hinnalisand kasumi saamise eesmärgil 0,28%.
  • Laenuprojekti pikkusest tulenev hinnalisand on 0,17%, laenuprojekti usaldusväärsuse hinnalisand 0,15%, hinnalisand arveldussüsteemi kulude katmiseks 0,08%

Pankade kohustusliku reservi suurus on 10% ja hoiuste maht kommertspankades on 1523 miljonit. 
Pangad hoiavad keskpangas lisaks kohustuslikele reservidele veel 76,4 miljonit. Sularaha emissiooni maht oli 512 miljonit (s.h. pankade kassades 140 miljonit). 
Oletame nüüd, et kohustusliku reservi määra alandatakse 8%-ni ning pankade täiendava reservi jääk keskpangas kasvab 106.86 miljonini. Sellisel juhul on rahakordaja juurdekasv:

Tootjahinnaindeks mõõdab hinna muutumist muuhulgas järgmistes valdkondades:

Avaturutehingu eesmärgiks on suurendada või vähendada _____ , mille saavutamiseks keskpank ostab või müüb ____

Suurte arvude seaduse järgi on:

Tulukõver iseloomustab intressimäära seost: 

Pank kui hoiuste ja laenude tähtaegade teisendaja