finance.ut.ee testid

16. Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Millised järgnevatest lausetest on sõnastatud korrektse eesmärgina?

Euroopa Regionaalarengu Fondi üldeesmärk on toetada:

Esitate projektikonkursile aastase projekti, mille tegevus oli kestnud juba ühe kuu. Kuidas rahastaja tõenäoliselt käitub? 

Rahastajaga on sõlmitud projekti finantseerimise leping 12500 eurole. Pärast 6-kuulist tööd selgub, et eelarve on planeeritud kuluartiklite kaupa valesti  - töötasudeks planeeritud 6500 euro asemel kulub selleks 7500 eurot.

Mida projektijuhina teete?

Projektikonkursil on ühe projekti kohta taotletava summa piirmäär 12000 eurot. Millise otsuse teeb rahastaja projekti suhtes, mille eelarves taotletakse 15000 eurot?

"Projekti tulemused peavad olema:

  • mõõdetavad"
  • ainulaadsed“

Milline järgnevatest küsimustest EI OLE seotud projekti tulemuste hindamisega? 

Olulisim tunnus, mis eristab projekti muust eesmärgistatud tegevusest, on:

Eestile ettenähtud struktuuritoetuste kasutamise eelduseks on omafinantseering, mis tähendab, et:

Organisatsioon soovib taotleda rahastust kohaliku kalasadama moderniseerimise projektile. Esmase nõustamise ja info saamiseks tal pöörduda: