finance.ut.ee testid

19. Majandusarvestus I, II test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Ettevõte soetab maatüki ostuhinnaga 10000 €. Tehingu notarikulu on 400 €, maakleritasu 500 € ja tehingu tähistamiseks ostetud šampus 30 €.

Ostjal ei ole kavas maad kasutusele võtta.

MILLINE VÄIDE ON KORREKTSEIM?

Laoinventuuri käigus selgus, et kaubagrupi kaks kaubaühikut, sisseostuhinnaga a´ 13 € on riknenud ning kasutus- ja müügikõlbmatu. Raamatupidaja peab tegema vastava kande raamatupidamisregistritesse.

MILLINE NEIST ON ÕIGE?

Võlaõiguseadust kohaldatakse: 

Elektroonilisel kujul säilitatavaid algdokumente peab olema võimalik: 

Raamatupidamiskohustuslane peab dokumenteerima ja kirjendama kõik majandustehingud raamatupidamisregistrites. SEE PEAB TOIMUMA:

Kohustis on hetke kohustus, ... ja millega kaasneb tulevikus varaobjekti ressursside vähenemine. 

Kreditoorne võlg seoses müügitehingutega on: 

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud,

  • "millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine"
  • "mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali" 

Ettevõte vahetab auto (mille soetusmaksumus oli 9000 € ja akumuleeritud kulum 4000 €) traktori vastu (mille turuväärtus on 6000 €). Tehing toimus turutingimustel.

MILLINE VÄIDE ON TÕENE?

Puhkusetasu väljamaksmisel juhatuse liikmele tehakse raamatupidamises kanded: