finance.ut.ee testid

17. Kinnisvaraõigus test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Kaasomandis oleva elamu omanikud leppisid kokku hoovis asuvate parkimiskohtade kasutuskorras. Nad sõlmisid omavahelise kasutuskorralepingu ja tähistasid parkimiskohad lepingu lisas oleval plaanil vastavate numbritega. Priidu kasutuses on parkimiskoht nr. 4.  Priit soovib oma korteri ära müüa. Uuel omanikul on õigus kasutada parkimiskohta nr 4, kui:
Juhan ostis Jaanilt maja. Pärast sissekolimist avastas Juhan, et elamu kanalisatsioonisüsteem ei toimi. Juhani arvates on tegemist lepingutingimustele mittevastava (puudustega) asjaga, Jaani arvates aga mitte, kuna Juhan vaatas maja enne müüki hoolikalt üle. Müügilepingus kanalisatsiooni seisukorra kohta eraldi kokkulepe puudub. Kes vastutab?  
Kortermajas soovitakse välja vahetada amortiseerunud küttesüsteem. Millist  korteriomanike otsust selleks on vaja?
Mati soovib ehitada endale maja, mille ehitusalane pind on 120 m2. Matil on elamu ehitamiseks vaja: 
Jüri ja Mari peavad kinnistu müügiläbirääkimisi ja soovivad vormistada müügilepingu tingimuste kohta eelkokkuleppe. Millises vormis sõlmitud  müügilepingu eelleping on kehtiv?
Paul soovib anda oma korteri üürile ja sõlmida võimalikult kasuliku üürilepingu. Kas järgmised Pauli poolt plaanitavad punktid üürilepingus on kehtivad?  Üürilepinguga saavad pooled kokku leppida:
Malle, Helle ja Ülle said pärimise teel kinnistu kaasomanikeks. Kinnistusraamatu andmetega tutvudes avastas Malle, et ta on jäetud kaasomanikuna kinnistusraamatusse kandmata.  Malle soovib kinnistusraamatu kande vaidlustada. Ta saab taotleda, et ebaõige kande muutmise nõude tagamiseks kantakse kinnistusraamatusse:
Kaupo saab sõita oma kinnistule ainult teed mööda, mis läheb läbi Lembitu kinnistu. Millised õigused on Kaupol ja mida saab nõuda Lembitu?

Taavi soovib müüa korterit, mis on rahvastikuregistri andmetel tema elukoht, kuid tegelikult ta seal ei ela. Taavi töötab elektroonikapoes müüjana, ettevõtlusega ta ei tegele.

Isa soovib „kirjutada oma maja (kinnistu) poja nimele“. Kuidas ta saab seda teha?