finance.ut.ee testid

13. Elukindlustus test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida.

 

Eesti elanike kohta koostatud suremustabel iseloomustab:

  • “Eestis elavate eri rahvaste suremust”
  • “eestlaste suremust”

"Pensionikindlustuse korral on seltsil võimalik eluaegseid pensioniväljamakseid (annuiteedimakseid) teha nendele, kes elavad keskmisest kauem, nende arvel, kes surevad varem."

See väide on: 

Riski taset iseloomustavad võimaliku kahju: 

Kindlustustegevuse liigid on:

Kui kõik näitajad peale vanuse on muutumatud, siis kehtib järgmine seos:

"Mida   ...   on kindlustatu eluaegse annuiteetkindlustuse lepingu sõlmimisel, seda väiksemaks kujuneb talle üks kord aastas kindlustusseltsi poolt makstav eluaegne pension."

Oma elu kindlustamisega 

  • “mõtleme endale”
  • “mõtleme oma lähedastele”

Millised võivad olla eluaegse riskikindlustuse lepingu kui põhilepingu välistused? 

Vastavalt kindlustatava riski kriteeriumitele võib kindlustada:

Milline on kindlustatute suremus võrreldes standardsuremusega (näiteks riigi keskmisega suremusega)?

Elukindlustuslepingu korral võib ühe lepingu makseperiood olla kindlustusperioodist: