finance.ut.ee testid

11. Finantsteenuste marketing I, II test

Proovige lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

 • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
 • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
 • Õigesti vastatud küsimuse eest saate 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
 • Kui kogute vähemalt 7 punkti, siis olete testi edukalt sooritanud. Kursuse lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutate tulemuseks üle 70%, siis võite selle kursuse ka vahele jätta. Võimalik, et see on Teie jaoks ehk liiga kerge.  Kui Teie testitulemus jääb aga alla 70%, siis soovitame kaaluda sellel kursusel osalemist. Teil on, mida juurde õppida!

Strateegiline marketingiprotsess algab marketingi planeerimisega, mis püüab leida vastuseid küsimustele:
 • “ kus me oleme praegu? Kuhu me tahame jõuda?”
 • “ kuidas me sinna jõuame? Kuidas me teame, et oleme eesmärgile jõudnud? ”

Lõpetage lause: "Nõudlus on hinnaelastne, kui hinna kasvades nõudlus muutub...         

 • "oluliselt."
 • "vähesel määral."

... on protsess, mis muudab marketingiplaani realiseeritavateks spetsiaalseteks ülesanneteks ja tagab, et plaani eesmärgid saaksid täidetud.

Ühel panga kõige traditsionaalsemal teenusel, arvelduskontol, ei pruugi olla erinevate klientide jaoks sama tähendus, sest nad võivad olla selle avanud erinevatel teenindustingimustel. See näide seondub teenuste … olemuse mõjuga turustuskanalitele.

Lisades kallima ja prestiižema toote liigi toote sarja, loodab finantsasutus meelitada sellega juurde prestiiži lembelisi kliente ja samas suurendada ka täiendavate ostude abil madalama hinnaga toodete müüki. Sellist tegevust nimetatakse:

Huvigrupid, kelle vahetu reaktsiooniga hinnastamise strateegiatele tuleb finantsasutusel arvestada, on: 

Panganduses tihedamini kasutatavad müügi soodustamise meetodid on: 

"See on müügitoetuse meetmete element, mis võimaldab organisatsioonil jõuda rohkearvulise ja mitmekülgse turuni ning hoida ühe isiku kohta tehtavad kulutused madalal." Millest on jutt?

Sihtturu valikul peaks finantsasutus juhinduma järgnevatest põhimõtetest:

 • "Sihtturg peab olema ühtiv vői vähemalt sobima kokku finantsasutuse eesmärkide ja imagoga”, 
 • “Finantsasutus peab valima sihtturud, mis on vastavuses tema vőimetega”,
 • “Finantsasutus peab valima turge eesmärgiga kasvatada turuosa ja saada suurimaks konkurentide seas”
Äriklientide puhul on üha olulisema tähtsusega suhtel põhinev pangandus ehk suhtepangandus. See tähendab, et: