finance.ut.ee testid

14. Pensionikindlustus test

Proovige lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saate 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogute vähemalt 7 punkti, siis olete testi edukalt sooritanud. Kursuse lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutate tulemuseks üle 70%, siis võite selle kursuse ka vahele jätta. Võimalik, et see on Teie jaoks ehk liiga kerge.  Kui Teie testitulemus jääb aga alla 70%, siis soovitame kaaluda sellel kursusel osalemist. Teil on, mida juurde õppida!

Leidke aktuaarne nüüdisväärtus 55 aasta ja 2 kuu vanusele mehele.

Intressimäär on 3%. 55-aastasele mehele arvutatud aktuaarne nüüdisväärtus äx = 14,99914 ja tõenäosus, et 55-aastane mees aasta jooksul sureb, on 0,01282.

Lisasuremuse määramisel arvestatakse järgmisi näitajaid:

Mati läks tööle 2002. aastal, kui ta oli 25-aastane. Pensionile jääb Mati 65-aastaselt.

Mati brutopalk on 1 500 eurot kuus, riigi keskmine brutopalk on 865 eurot kuus. Valitsus on kehtestanud järgmised määrad: baasosa 114,6575 eurot, staažiosak 4,343 eurot, kindlustusosak 4,343 eurot.

Kui suurt pensioni hakkab riik tulevikus Matile maksma?

"Elukindlustuse puhul:

  • kindlustuse objektiks inimese elu."
  • fikseeritakse kindlustuslepingus kindlustusväärtus."

Mida näitab elukestuse jaotusfunktsioon Gx(t) ?

Pensionikindlustuse alus on:

Eesti pensionisüsteemi teine sammas on oma olemuselt:

Pensioni kogumisreserv =

Carmeni vend on kogunud oma 65. sünnipäevaks 45 000 eurot. Ta ostab selle eest kindlustusseltsilt pensionikindlustuse. Kui suurt kuupensioni hakkab ta kindlustusseltsilt saama?

Intressimäär on 3%. 65-aastasele mehele arvutatud aktuaarne nüüdisväärtus äx = 11,299320. 

"Kui tulumaksusoodustusega pensionikindlustuslepingu alusel tehakse väljamakseid kord kvartalis, on need väljamaksed tulumaksuvabad."

See väide on tõene, sest: