finance.ut.ee testid

23. Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes test

 

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

  • Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
  • Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
  • Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
  • Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

  • kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
  • alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT

 

Hinda kahte tehingut!
  • Kauplejad tasuvad kohe sularahas üle 10 000 € .
  • MTÜ ja SA –le tasutakse sularahas üle 5 000€ ühe aasta jooksul.
Rahapesu eesmärk on varjata kuritegelikul teel saadud vara tegelikku:
Põhimõtte „tunne oma klienti“ rakendamine tähendab seda, et tuleb määrata kliendi:
Täida lüngad!___ taustaga isiku, tema ___ või tema lähedase kaastöötajaga tehingu tegemisel peab kohustatud isik võtma tarvitusele rangemad ___ .
Millist tehingut võib lugeda (rahapesu tõkestamise mõistes) ebaharilikuks?
Täida lüngad!Tegeliku kasusaaja andmeid kogub ___ja ta avalikustab need ___ .
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus paneb kohustusi:
Milline väide on tõene?
  • Riskiisu on kohustatud isiku riskide taseme ja riskide tüüpide kogum.
  • Riskiisu määratlemise eesmärk on riskide täielik vältimine.
Äriühingu tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kelle otsene või kaudne osalus või kõigi otseste ja kaudsete osaluste summa ületab äriühingus:
Üldine reegel on see, et Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamise eest vastutab ettevõtte: