Õppematerjalid

astrofoodAstroFood: õpime tundma kosmoses söödavaid taimi

Selles tegevuste kogumis õpivad õpilased tundma erinevaid taimeosi. Nad saavad teada, millised hästituntud taimede osad on söödavad ja õpivad vahet tegema köögiviljadel, puuviljadel ja seemnetel. Õpilased oskavad ette kujutada ja joonistada taimi vaadeldavate köögiviljade/puuviljade/seemnete põhjal. Lisaks saavad nad teada, et erinevad taimed vajavad erinevaid kasvutingimusi ja taimede saagikus on erinev. Selle põhjal õpivad nad määrama, millised taimed sobivad kosmoses kasvatamiseks, et olla heaks toitainete allikaks astronautidele.

Laadi õppematerjal alla


astrofarmer2AstroFarmer: õpime tundma taimekasvatuse tingimusi

Selles tegevuste kogumis uurivad õpilased tegureid, mis mõjutavad taimede kasvu ja seovad need taimede kosmoses kasvatamisega. Õpilased õpivad, et taimed vajavad kasvamiseks õhku, valgust, vett ja stabiilset temperatuuri. Õpilased jälgivad, mis juhtub taimedega, kui nad mõnda neist teguritest muudavad. Need kuus tegevust võib läbi viia üksikult või rühmades.

Laadi õppematerjal alla


astrocropsAstroCrops: taimede kasvatamine tulevasteks kosmosemissioonideks

Selles tegevuste kogumis saavad õpilased ettekujutuse idanemisest ja taimekasvatusest, millele järgneb kolme tundmatu taime kasvatamine 12 nädala jooksul. Nad viivad läbi mõõtmisi ja teevad vaatlusi, et hinnata oma taimede kasvamist ja tervislikku seisundit. Õpilased kasutavad oma vaatlusi hüpoteeside tegemiseks selle kohta, mis taimi nad kasvatavad, ja arutlevad, kas need taimed sobivad kasvatamiseks pikkadel kosmosemissioonidel. See tegevus on osaks tegevuste seerias, kuhu kuulub „AstroFood“, kus õpilased uurivad muid võimalikke tulevasi kosmosetoite, ja „AstroFarmer“, kus õpilased uurivad taimede kasvamist kosmoses ja kasvamist mõjutavaid tegureid.

Laadi õppematerjal alla


varjupaik_KuulVarjupaik Kuul

Selle tegevuse käigus õpilased analüüsivad varjupaikade olulisust kaitse pakkumise seisukohalt Maal ja kosmoses. Õpilased võrdlevad keskkonnatingimusi Maal ja Kuul. Õpilased gruppides mõtlevad välja ja ehitavad ise varjupaiga Kuul, kasutades materjale, mis on võrreldavad Kuu pinnasega, nn Kuu analoogidest.

Laadi õppematerjal alla


Paxi_kosmoselaev

Kuu põhiseadus: milline võiks välja näha tulevane Kuu kogukond

Õpilased arutlevad mõnede organisatsiooniliste ja sotsiaalsete aspektide üle tulevases Kuu asunduses ning võrdlevad neid oma kohaliku kogukonna reeglitega. Õpilased saavad esitatud väidetele vastata kas naeratava või kurva näokaardiga (näidates sellega oma nõusolekut või mitte nõustumist).

Laadi õppematerjal alla


Astronaudi jõuvarud: tasakaalustatud toitumine ja menüü planeerimine

Uurime toidupakendeid ja arvutame endale vajaliku energiahulga. Tasakaalustatud toitumine on väga oluline kõikidele inimestele. Lisaks toidukogustele tuleb jälgida, mida erinevad toiduained sisaldavad. Samuti tuleb arvestada, kui palju energiat inimene päevas vajab.

Laadi alla juhendmaterjal õpetajale

Laadi alla õpilase tööleht


Kas elu on võimalik maavälistes keskkondades?

Illustratsioon: Kas elu on võimalik maavälistes keskondades Selles tegevuses arutlevad õpilased, kas Maa ekstreemsetes tingimustes eksisteeriv elu suudaks veel kuskil Päikesesüsteemis ellu jääda. Õpilased uurivad Päikesesüsteemi erinevate paikade omadusi. Seejärel püstitavad nad faktikaartide abil hüpoteese, millised ekstremofiilid võiksid ellu jääda erinevates maavälistes keskkondades.

Laadi õppematerjal alla

Energia veest: kuidas toota hapnikku ja vesinikku Kuul

Kuidas toota hapnikku ja vesinikku KuulKirjeldatud kolme tegevuse kaudu tutvuvad õpilased elektrokeemiaga. Esimese tegevuse käigus ehitavad nad Volta samba – lihtsa aku. See leiutis tähistas elektrokeemia algust. Seejärel uurivad õpilased elektrolüüsi. Elektrolüüsis kasutatakse elektrivoolu, et jagada vesi algkomponentideks: vesinikuks ja hapnikuks. Neid saab kasutada kosmoselaevade raketikütustena ja/või meeskonnale hapniku tootmiseks. Õpilased uurivad ja kasutavad kütuseelementi.

Laadi õppematerjal alla

Maandumine Kuule: kuumaanduri disainimine

maandumine_kuuleSelles tegevuste plokis õpilased disainivad ja ehitavad maandumise mooduli, et tagada meeskonna (egg-naudi vormis) turvaline saabumine Kuule. Nad uurivad, milliseid erinevaid tegureid (võrreldes Maaga) tuleks Kuule maandumisel arvesse võtta. Kuumaanduri projekteerimisel peavad õpilased võtma arvesse riskitegureid ja koostama eelarve.

Laadi õppematerjal alla