ESERO projekt

Eserost

Projekti väljundid:

  • ESA üldhariduskoolide õppematerjalide repositooriumist valitakse, mugandatakse ja tõlgitakse eesti keelde 21 õppematerjali;
  • koostatakse ise 9 õppematerjali;
  • vähemalt 800 õpetajat koolitatakse valminud materjale kasutama;
  • koordineeritakse ja toetatakse õpetajate osavõttu ESA hariduslikest võistlustest:

    • CanSat ehk purksatelliit, Missioon X, Kliimadetektiivid, Astro Pii, Moon Camp ehk Kuu-asula;
  • et Eestis loodus- ja täppisteaduste valdkonna haridust arendada, kaasatakse kosmosesektori ettevõtteid ja akadeemilisi asutusi.