Koolitused

Mis koolitus “Kosmos ühendab” endast kujutab?

Koolituse eesmärgiks on meeskonnakoolituse võtmes puistata killukest kosmost kõikidesse õppeainetesse ning tuua seeläbi lapsi lähemale inseneeria valdkonnale.

Koolile pakume pisut omamoodi meeskonnakoolitust ja anname võimaluse näha oma kolleege veidi teise nurga alt. Sellest tulenevalt palume koolitusel osalema kõiki kooli õpetajaid, tugiteenuste töötajaid ja ka juhtkonda.

Koolituse päev kestab orienteeruvalt 5 tundi ning on jagatud kolmeks osaks: esimeses osalevad õpetajad erinevates käed külge töötubades, teise osana peab Tartu Ülikooli teadlane/insener populaarteadusliku ettekande oma valdkonnast ning viimases osas koostavad õpetajad oma kooli võimalustest ja vajadustel lähtuva kosmosepäeva/-nädala kava kasutades ainetevahelist lõimumist.

Miks kutsuda kooli kosmoseteemaline õpetajakoolitus?

Meie koolitus põhineb praktilistel tegevustel, mille raames jagame õpetajatele kasulikku teavet kosmoseteadusest ja -tehnoloogiast ning lõimime kosmost erinevate õppeainetega. Tutvustame uusi põnevaid eestikeelseid õppematerjale ja võimalusi kaasa lüüa rahvusvahelistel võistlustel. Koolitusi korraldame kogu kooli õpetajaskonnale korraga ning lisaboonusena tõstame koolituse käigus meeskonnavaimu ning paneme õpetajad proovile erinevates meeskonnatöödes.

Päeva lõpuks valmib läbivatele teemadele tuginev just teie kooli vajadusi ning võimalusi arvestav kosmose teemanädala kava. ESERO koolitusmeeskond aitab teid ideede, vahendite ja kogemustega. Koolituse eest tasuvad Euroopa Kosmoseagentuur ja TÜ Tartu observatoorium. Põhjalikumat koolituse kirjeldust ja ülesehitust saad lugeda siit.

Laadi alla õpetajakoolituse flaier

Tegevused

 • Õpitubades osalemine
 • Kosmose teemanädala kava koostamine
 • Teadlase populaarteadusliku loengu kuulamine
 • Uute õppematerjalidega tutvumine

Teadmised

 • Tänapäevasest kosmoseteadusest ja -tehnoloogiast
 • ESERO ja observatooriumi pakkumistest koolidele
 • Kosmosevaldkonna rakendamisest võimalusena õppeaineid lõimida
 • Uued võtted ja nipid oma õppeaines kosmoseteema käsitlemiseks

Kui soovid õpetajakoolitust ka oma õppeasutuse kollektiivile, siis kirjuta meile esero@ut.ee.

Õpetajakoolituse läbinutele väljastab TÜ Tartu observatoorium Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammi “Kosmos ühendab” läbimise tõendi(0,25 EAP).

Andras valge

 

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon (ETKA) Andras tunnustas Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi ja ESERO Eesti õpetajate koolitust „Kosmos ühendab“ Tartumaa aasta õpiteo eriauhinnaga.

 

 

Koolituse eesmärk on pakkuda koolieelse lasteasutuse õpetajatele uusi teadmisi, õppematerjale ja vahendeid kosmose temaatika käsitlemiseks lastega ning tutvustada põnevaid rahvusvahelisi üleskutseid, mida on võimalik läbida (nt projektõppe raames).

Kontaktkoolitus koosneb neljast erinevast teemast ning selle orienteeruv kestvus on 3 tundi.

 • “Mission X – Treeni nagu astronaut!”

Väikestes gruppides tehakse läbi erinevaid praktilisi tegevusi, mis on seotud astronautide elukutsega. Kõiki tegevused on valitud selliselt, et need oleks sobilikud ja jõukohased lasteaia lastele.

 • Lühiettekanne “ Kosmos”

Ettekande jooksul räägitakse põhjataeva tähtkujudest, kuidas neid ära tunda ning millised nimed neil on. Juttu tuleb ka kosmosest üldiselt, mis sealt leida võib ja kas seal ka elu leidub. Samuti selgitatakse mis on satelliidid ning mis eesmärke nad täidavad. Kindlasti saab vastatuse küsimusele, millised on põnevad kaasaegsed kosmosemissioonid.

 • Kosmoseteemalised materjalid ja tegevused lastele

Selle teema raames tutvustame allikaid, kust on võimalik leida vahvaid eestikeelseid kosmosega seotud materjale. Suuname kelle poole pöörduda, kui on soov lasteaias läbi viia kosmosepäev/-nädal ning sooviks selleks puhuks laenutada katsevahendeid või leida vahvaid auhindu. Räägime võimalustest lasteaialastega osa võtta põnevatest kosmoseteemalistest võistlustest.

 • Praktilised tegevused

Tutvustame ja teeme läbi erinevaid kosmoseteemalisi praktilisi tegevusi. Näiteks joonistame tähekaarti, paneme kokku elektriskeemi ning kuulame morsesõnumit.

 

Antud koolitus kuulub Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammi (Kosmoseteemaline koolitus lasteaiaõpetajatele. LTTO.TK.004). Kõigile töö esitajatele väljastatakse Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammis osalemise tunnistus 0,25 EAP väärtuses.

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda koolitusel, koostada ja läbi viia kosmoseteemaline tunnikava (piisab ühes tegevusest, mida lastega läbi viiakse) ning esitada vabas vormis kirjalikult tunnikava analüüs/tegevusaruanne (maksimaalselt üks A4) mitte hiljem kui kuu aega peale koolitusel osalemist.

Siit leiad  Euroopa Kosmoseagentuuri poolt korraldatavate koolituste ajakava.

Euroopa Kosmoseagentuuri õpetajakoolitused „Õpeta koos kosmosega“ pakuvad hulgaliselt erinevaid kosmoseteemalisi klassiruumi tegevusi ja vahendeid. Koolituste eesmärk on toetada STEM-haridust ning populariseerida kosmose teemat. Koolitused on nii veebipõhised kui ka kohapealsed. Koolitustele tuleb eelnevalt registreerida läbi tabelis antud lingi. Välja toodud koolituse tasemed on soovituslikud. Koolitused on inglise keeles kui juurde pole märgitud teisiti.

Koolituse kuupäev Koolituse nimetus  Koolituse tase Koolituse tüüp Teema Registreerimine  Registreerimise tähtaeg 
15-16 aprill 2024 Koolitus “Õpeta koos Kuuga” Esimene kooliaste kohapeal Kosmose avastamine Suletud 28 veebruar 2024
25-26 aprill 2024 Koolitus “Õpeta koos Kuuga” Teine kooliaste kohapeal Kosmose avastamine Suletud 8 märts 2024
06-07 mai 2024 Tehnoloogia ja robootika koolitus Esimene kooliaste kohapeal Tehnoloogia ja robootika Suletud 18 märts 2024
15-17 mai 2024 Tehnoloogia ja robootika koolitus Teine kooliaste kohapeal Tehnoloogia ja robootika Suletud 27 märts 2024
27-28 mai 2024 Koolitus “Õpeta koos Maaga” Teine kooliaste kohapeal Maa vaatlus Suletud 8 aprill 2024
03-04 juuni 2024 Koolitus „Õpeta koos Kuuga“ Esimene kooliaste kohapeal Kosmose avastamine Suletud 15 aprill 2024
10-11 juuni 2024 Koolitus „Õpeta koos Kuuga“ Teine kooliaste kohapeal Kosmose avastamine Suletud 22 aprill 2024
02-03 juuli 2024 Euroopa Kosmoseagentuuri õpetajate konverents  Esimene ja teine kooliaste veebis Erinevad teemad Suletud 28 juuni 2024