Cop4Schools õppematerjalid

Õppematerjalid  valmisid projekti „Cop4Schools – riikide ülene haridus“ raames. Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust Maa kaugseirest.

Särisev kuumus: kuumalained maismaal

Kuumalained põhjustavad maapinna kuivamist, põllukultuuride hävimist ning metsatulekahjude sagenemist. Kuumalained ohustavad inimeste tervist, suurendavad inimeste ja loomade suremust. Soojasaared on kuumalainete suhtes eriti tundlikud, kuna nende soojus hajub aeglaselt ja hajumine on pärsitud ka öösiti. Suurte alade pinnatemperatuuri määramiseks ja riskipiirkondade leidmiseks saab kasutada Sentinel-3 satelliitfotosid. Nende andmete abil püütakse leida sobilikke võimalusi ohu vähendamiseks tulevikus. Õppematerjali ülesannete lahendamisel kasutatakse „Columbus Eye“ rakendust.

Kaugseire võimalused veekogude uurimisel

Pea igal suvel saabub soojade ja tuulevaiksete ilmadega ka sinivetikate hooaeg. Sinivetika vohamine veekogus on oluline terviserisk ujujatele. Seepärast on oluline vetikate olukorda jälgida. Õppematerjali ülesannetes tutvustatakse kaugseire andmete ja erinevate portaalide võimalusi Eesti alal. Lähemalt uuritakse veeõitsengut madalas, rohketoitelises, piiriüleses Peipsi järves.

Metaaniheite tuvastamine satelliitpiltide abil

Metaan (CH4) on tähtis kasvuhoonegaas ja nagu teistegi kasvuhoonegaaside puhul on väga oluline selle gaasi hulga jälgimine ja vähendamine. Õppematerjali ülesannete lahendamise tulemusena oskavad õpilased ise kaugseire vahenditega metaani hulka erinevates geograafilistes piirkondades jälgida ja teavad, kuidas leida metaani võimalike allikate kohta infot.