Laenutus

MMM logoTartu Ülikooli Tartu observatooriumi külastuskeskuse ja ESERO Eesti koostöö tulemusena ning Eesti Teadusagentuuri kaasrahastusel on valminud mobiilne näitus-õppematerjal “Aatom ja Universum, teekond mikro- ja makromaailma sügavustesse!”

Rändnäituse eesmärgiks on näidata koolis õpetatavate ainete interdistsiplinaarsust. Valminud näitus visualiseerib meid ümbritseva maailma hoomamatut suurust. Näituse erilisus seisneb eridistsipliinide (geograafia, bioloogia, füüsika ja matemaatika) sidumisest üheks terviklikuks. Mobiilse näituse suureks eeliseks on asjaolu, et näitust on võimalik tellida kooli kohapeale ning külastada kvaliteetset näitust mugavalt koolimajast lahkumata ja seda kõikide kooli klassidega.

Suuruste skaala ekspositsioon selgitab suuruste muutumist ning arvude kümnendastmetes kirjutamise viisi. Skaala algab kõikidele inimestele teada olevast meetrist, millest ühel pool kirjeldatakse aina suuremaid objekte ning teisel pool väiksemaid objekte, andes seeläbi võimaluse osaleda Universumi „välja suumimisel“ või „sisse suumimisel“. Liikudes iga sammuga erineva tabloo juurde ollakse eemaldunud planeet Maast mõned tuhanded meetrid või vastupidi mindud aine sisse. Näituse visuaalide juurde on koostatud harivad tekstid, mis kirjeldavad pildil nähtavaid objekte. Näitus laiendab õpilaste maailmapilti ning seob omavahel õpitud teadmisi üheks tervikuks.

Näitus koosneb kolmeteistkümnest kahepoolsest roll-up stiilis postrist, mida on kerge üles seada kooli koridori või saali ning lisaks kuulub näituse juurde ka tööleht. Töölehtedel olevate ülesannete näol on tegemist õpilasi kaasava ning oma kodupiirkonnaga seoseid otsivate tegevustega. Lisaks on lihtsamaid ja juba varem õpitud teadmisi kinnistavaid ülesandeid. Kahepoolne tööleht moodustab täitmise järel terviku, mis annab õpilasel hiljem võimaluse kasutada seda kui õppematerjali. Töölehed saab alla laadida siitsamast kodulehelt ning õpetajal on neid võimalus ka vajadusel kohandada omale mugavamaks.

Rändnäituse tööleht: mikro-makro-mega_tooleht.docx

Rändnäitus on 2023/24 õppeaastaks täielikult välja laenutatud, laenutusgraafikut koos koolide kontaktisikuitega saab vaadata siit.

Kõigil koolidel, kes on huvitatud näitusest 2024/2025 õppeaastaks palume kirjutada meiliaadressil tovisit@ut.ee. Kooli panuseks jääb näituse transport eelmisest kohast oma õppeasutusse.

Tartu observatoorium tänab Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloogia õpetaja Urmas Tokkot ja TÜ molekulaar- ja rakubioloog Sulev Kuuske panustamast näituse valmimisse.

randnaitus_makro ransnaitus_mikro

 

 

 

 

 

 

 

ESA kosmoselaeva materjalide komplekt on kasulik õppevara, mille abil saab läbi kosmoselaeva teema uurida mitmeid erinevaid materjale ja nende omadusi. Õpilaste kasutuses on 9 erinevast materjalist kuubikut ning katsevahendid, mille abil saab uurida materjalide kõige olulisemaid omadusi kosmoselaeva (nt nagu Orion) ehitamisel.

Õpilased testivad ja uurivad kaheksat erinevat materjali. Neil on selleks kuubikud suurusega 2 cm x 2 cm x 2 cm järgmistest materjalidest: puit, kivi, alumiinium, vask, polüstüreen, plast ning sulamid messing ja teras. Lisaks on  materjalide komplektidele lisatud spetsiaalne üheksas materjal, sulam nimega Al6061 (mida kasutatakse tegelikes kosmoselaevades).

Viiest tegevusest koosnev komplekt võimaldab õpilastel tutvuda erinevate materjalide omadustega, võrrelda ja rühmitada igapäevaseid materjale elektri- ja soojusjuhtivuse, massi, magnetismi ja kokkupõrgete alusel.

ESERO Eesti pakub koolidele võimalust õppetöö toetamiseks kosmoselaeva materjalide komplekte laenutada.

Üks materjalide kast sisaldab kuut karpi kaheksa erinevast materjalist kuubikuga, ühte Al6061 kuubikut ning kõigiks katseteks vajalikke vahendeid. Seega sobib üks karp katsete tegemiseks kuuele õpilasele või õpilasrühmale. Kaste kokku on välja laenutamiseks kaheksa. Kastidega tulevad kaasa eestikeelsed juhendid nii õpetajale kui õpilasele.

Kosmoselaeva materjalide komplekti juhend õpetajale

Kosmoselaeva materjalide komplekti tööleht õpilasele

Kosmoselaeva materjalide komplekti laenutamiseks kirjuta esero@ut.ee.

Komplekte laenutatakse välja tasuta, kooli kanda jääb vaid karpide transpordikulu.

Rohkem infot katsekomplektide koha ning inglise keelsed õppevideod on leitavad siit.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse abil on Tartu Observatooriumi teadlased kokku pannud näituse tutvustamaks ökoloogilise tasakaalu olulisust läbi tänapäevase kosmosetehnoloogia rakenduse – satelliitkaugseire.

Rändnäitus koosneb

  • viiest riputatavast postrist, mille mõõtmed on 1 m 1,2 m, ja viiest roll-up-stendist. Materjali poolest on postrid küllatki kerged ning kinnituseks on tagaküljel konksud. Kaasas on jõhvi näituse üles riputamiseks. Näituse transpordiks on spetsiaalsed vutlarid;
  • mälupulgast, millel on näitust toetavad eestikeelsed videod koos töölehtedega. Videoid ja töölehti saab alla laadida ka allolevatel linkidel klõpsates.

Kooli kanda jäävad kulud rändnäituse oma kooli toimetamiseks.

Näitus jääb kooli kaheks nädalaks.

Näituse tellimine: tovisit@ut.ee

Rändnäitus koosneb

  • seitsmest postrist, mille mõõtmed on 1 m x 1,2 m;
  • mälupulgast, millel on rändnäitust toetavad videod eestikeelsete subtiitritega.

Postrid ning nende ülesriputamise soovitatav järjekord on järgmine:

  1. kaugseire,
  2. satelliidid,
  3. ESTCube-1,
  4. satelliitside,
  5. GNSS,
  6. kosmosetehnoloogia rakendused.

Materjali poolest on postrid küllatki kerged ning kinnituseks on tagaküljel konksud. Kaasas on jõhvi näituse üles riputamiseks. Näituse transpordiks on spetsiaalne vutlar, kuhu tuleks postrid kahe kaupa “nägupidi” kokku panna, vähendamaks nende kahjustusi transpordil.

Kooli kanda jäävad kulud rändnäituse oma kooli toimetamiseks. Reede päeval/õhtul oleks kõige mõistlikum näitus maha võtta ja edasi saata ning esmaspäeva/teisipäeva hommikul – olenevalt kullerist – uues koolis üles riputada.

Näituse tellimine: tovisit@ut.ee