Põhikool

 

astrofoodAstroFood: õpime tundma kosmoses söödavaid taimi

Selles tegevuste kogumis õpivad õpilased tundma erinevaid taimeosi. Nad saavad teada, millised hästituntud taimede osad on söödavad ja õpivad vahet tegema köögiviljadel, puuviljadel ja seemnetel. Õpilased oskavad ette kujutada ja joonistada taimi vaadeldavate köögiviljade/puuviljade/seemnete põhjal. Lisaks saavad nad teada, et erinevad taimed vajavad erinevaid kasvutingimusi ja taimede saagikus on erinev. Selle põhjal õpivad nad määrama, millised taimed sobivad kosmoses kasvatamiseks, et olla heaks toitainete allikaks astronautidele.

Laadi õppematerjal alla


 

astrofarmer2AstroFarmer: õpime tundma taimekasvatuse tingimusi

Selles tegevuste kogumis uurivad õpilased tegureid, mis mõjutavad taimede kasvu ja seovad need taimede kosmoses kasvatamisega. Õpilased õpivad, et taimed vajavad kasvamiseks õhku, valgust, vett ja stabiilset temperatuuri. Õpilased jälgivad, mis juhtub taimedega, kui nad mõnda neist teguritest muudavad. Need kuus tegevust võib läbi viia üksikult või rühmades.

Laadi õppematerjal alla


 

astrocropsAstroCrops: taimede kasvatamine tulevasteks kosmosemissioonideks

Selles tegevuste kogumis saavad õpilased ettekujutuse idanemisest ja taimekasvatusest, millele järgneb kolme tundmatu taime kasvatamine 12 nädala jooksul. Nad viivad läbi mõõtmisi ja teevad vaatlusi, et hinnata oma taimede kasvamist ja tervislikku seisundit. Õpilased kasutavad oma vaatlusi hüpoteeside tegemiseks selle kohta, mis taimi nad kasvatavad, ja arutlevad, kas need taimed sobivad kasvatamiseks pikkadel kosmosemissioonidel. See tegevus on osaks tegevuste seerias, kuhu kuulub „AstroFood“, kus õpilased uurivad muid võimalikke tulevasi kosmosetoite, ja „AstroFarmer“, kus õpilased uurivad taimede kasvamist kosmoses ja kasvamist mõjutavaid tegureid.

Laadi õppematerjal alla

 


 

varjupaik_KuulVarjupaik Kuul

Selle tegevuse käigus õpilased analüüsivad varjupaikade olulisust kaitse pakkumise seisukohalt Maal ja kosmoses. Õpilased võrdlevad keskkonnatingimusi Maal ja Kuul. Õpilased gruppides mõtlevad välja ja ehitavad ise varjupaiga Kuul, kasutades materjale, mis on võrreldavad Kuu pinnasega, nn Kuu analoogidest.

Laadi õppematerjal alla


Kasvuhooneefekti mõistmine

 

Maa atmosfääri katte all: kasvuhooneefekti mõistmine

Õpilased loovad mudeli ja analüüsivad videot, et mõista kasvuhooneefekti ja kasvuhoonegaaside taseme tõusu tagajärgi.

Laadi õppematejal alla

 


Paxi_kosmoselaev

 

Kuu põhiseadus: milline võiks välja näha tulevane Kuu kogukond

Õpilased arutlevad mõnede organisatsiooniliste ja sotsiaalsete aspektide üle tulevases Kuu asunduses ning võrdlevad neid oma kohaliku kogukonna reeglitega. Õpilased saavad esitatud väidetele vastata kas naeratava või kurva näokaardiga (näidates sellega oma nõusolekut või mitte nõustumist).

Laadi õppematerjal alla


 

vesi_kuu_peal.pngVesi Kuu peal

Õpilased panevad päeva jooksul kirja kui palju neil kulub vett erinevate tegevuste peale. Sellele järgneb katse läbiviimine klassiruumis, mille käigus nad filtreerivad eelnevalt ettevalmistatud “Kuu jääpuursüdamikest” vett. Õpilased kasutavad esimese ja teise tegevuse tulemusi, et arvutada, kui palju Kuu jääd nad peaksid kaevama või puurima, et saada üheks päevaks ühele inimesele vajaminevat veekogust. Need tegevused peaksid käivitama arutelu veekasutuse ja taaskasutuse üle nii Maal kui ka kosmoses.

Laadi õppematerjal alla

 


astronaudi_p2evaraamat

Astronaudi päevaraamat

Astronaudi peamine ülesanne on teha teaduslikke katseid ja hoida kosmoselaeva töökorras. Oluline on, et astronaudid toimiks meeskonnana hästi ning teeksid tõhusalt koostööd nii Maal olevate teadlastega kui ka juhtimisseadmetega. Selleks, et astronaudid oleks kosmoses elades terved ja õnnelikud, tuleb neil elada range rutiini järgi. Nad päevad tegema igapäevaselt sporti ning sööma toitaineterikast toitu. Proovi koos Samantha Cristofettiga milline näeb välja nädal astronaudi elust.

Laadi õppematerjal alla


 

paikesesusteemPäikesesüsteem. Reis teistele taevakehadele

Meie päikesesüsteem koosneb Päikesest, kaheksast planeedist, nende kuudest ning mitmetest väiksematest taevakehadest nagu asteroidid ja komeedid. See lõbus ja loominguline projekt annab õpilastele võimaluse avastada meie lähimad naabrid kosmoses ning arendada oma suhtlus- ja esinemisoskust.

Laadi õppematerjal alla


 

aasta_maa_pealAasta Maa peal

Õppematerjali eesmärk on parandada õpilaste teadmisi aastaaegadest ning keskenduda nende tekke põhimehhanismile. Õppematerjal on jagatud erinevateks osadeks, võimaldades teema ja sisu järkjärgulist omandamist. Lähtepunktiks on üldine arutelu aastaaegade üle, arvestades aasta jooksul muutuvaid värve Maal. Sellele järgneb praktiline tegevus, mille eesmärk on võimaldada õpilastel uurida aastaaegade seost Päike-Maa süsteemiga.

Laadi õppematerjal alla


 

paxi-rakettÜles, üles, üles!

Õpilased ehitavad rühmades kolm erinevat raketti. Esimene on lihtne paberrakett, mis pannakse liikuma kõrre sisse puhumise abil. Teine on juba keerulisem paberrakett, mis pannakse liikuma veepudeli pigistamisega ja kolmas on keemiline rakett. Õpilased lennutavad rakette ja uurivad, millised näitajad mõjutavad raketi lennutee pikkust ja raketi trajektoori. Kokkuvõttes saavad õpilased hea ülevaate rakettidest ja nende tööpõhimõtetest.

Laadi alla juhendmaterjal õpetajale

Laadi alla õpilase tööleht


 

Astronaudi jõuvarud: tasakaalustatud toitumine ja menüü planeerimine

Uurime toidupakendeid ja arvutame endale vajaliku energiahulga. Tasakaalustatud toitumine on väga oluline kõikidele inimestele. Lisaks toidukogustele tuleb jälgida, mida erinevad toiduained sisaldavad. Samuti tuleb arvestada, kui palju energiat inimene päevas vajab.

Laadi alla juhendmaterjal õpetajale

Laadi alla õpilase tööleht


 

Enesekontroll: tasakaalu harjutamine

Õpilased harjutavad tasakaalu, seistes ühel jalal ja proovides samal ajal visata palli kas vastu seina või kaasõpilasele. Õpilased teevad märkmeid missioonipäevikusse oma eesmärkide ja oskuste kohta enne ja pärast praktilist ülesannet.

Laadi alla juhendmaterjal õpetajale

Laadi alla õpilase tööleht


 

Kosmosekõnd: lihaste tugevdamine ja koordinatsiooni harjutamine

Õpilased teevad „karu kõndi” ja „krabi roomamist”, et tugevdada lihaseid ja arendada koordinatsiooni. Õpilased teevad märkmeid missioonipäevikusse oma eesmärkide ja oskuste kohta enne ja pärast praktilist ülesannet. (Missioonipäevik on oluline, kui soovitakse teha rohkem ülesandeid Missioon X seeriast.)

Laadi alla juhendmaterjal õpetajale

Laadi alla õpilase tööleht


 

Valguse kiirus: reaktsioonikiiruse testimine

Õpilased testivad joonlaua abil oma reaktsioonikiirust, samal ajal harjutavad nad keskendumist ja parandavad käe-silma koordinatsiooni. Õpilased teevad märkmeid missioonipäevikusse oma eesmärkide ja oskuste kohta enne ja pärast praktilist ülesannet.

Laadi alla juhendmaterjal õpetajale

Laadi alla õpilase tööleht