Õppematerjalid

Tutvume arduinoga

Arduino_piltÕpilased õpivad kasutama tehnoloogiaid, mis on kasutusel kosmoses läbi Arduino seadme. Nad ehitavad vooluringe, mille abil valgusdioode vilkuma panna ning temperatuuri, rõhku ja kõrgust mõõta. Õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega C++ keeles Arduino IDE (integreeritud arenduskeskkond) tarkvara abil. Käesolevad tegevused on heaks lähtepunktiks, et tulevikus osaleda CanSat võistlusel

Laadi õppematerjal alla

CanSati ehitamisega alustamine: põhimissiooni juhend

cansati_ehitamisega_alustamineSee moodul kirjeldab CanSati põhimissiooni peamiseid tunnuseid. Põhimissioonil peavad meeskonnad mõõtma temperatuuri ja rõhku ning edastama andmed oma maajaama. Õpilased saavad teada, kuidas erinevad andurid, mida nad saavad kasutada teineteisest erinevad ja millised väljakutsed neid põhimissiooni läbiviimisel ees ootavad. Moodul on välja töötatud kooskõlas erinevate juhenditega, et toetada kogu CanSati missiooni.

Laadi õppematerjal alla

Kujundage oma langevari: juhend CanSati ohutuks maandumiseks

cansati_ohutuks_maandumiseksSee juhend annab õpilastele lühikese ülevaate erinevatest olemasolevatest võimalustest CanSati langevarju ehitamiseks. Õpilased õpivad tundma langevarjude põhifüüsikat ja nende disaini ning kuidas oma CanSati kiirust kontrollida.

Laadi õppematerjal alla

Raadio teel suhtlemine. Maajaama ja CanSati vaheline suhtlus.

Selles tegevuste plokis Selleks, et mõista, kuidas appeased seadmed nagu mobiiltelefonid, ruuterid ja satelliidid, töötavad, peame mõistma, mis on raadiolained ja kuidas nende abil teavet edastada. Raadioside on meie CanSati üks tähtsamaid elemente. Kõik meie teadusliku eksperimendi jaoks vajalikud andmed saadetakse CanSatilt meie maajaama raadiolainete kaudu, kui CanSat on üles lennutatud.

Laadi õppematerjal alla