Õppematerjalid

Kasvuhooneefekti mõistmine

 

Maa atmosfääri katte all: kasvuhooneefekti mõistmine

Õpilased loovad mudeli ja analüüsivad videot, et mõista kasvuhooneefekti ja kasvuhoonegaaside taseme tõusu tagajärgi.

Laadi õppematejal alla

 

Kasvuhooneefekt ja selle tagajärjed: uurides kliimasoojenemist

Illustratsioon:kasvuhooneefektSee tegevuste kogumik sisaldab praktilisi eksperimente ja satelliidipiltide tõlgendamist, et paremini mõista kliimasoojenemise üldisi mõjusid. Tegevuses 1 valmistavad õpilased mudeli demonstreerimaks kasvuhooneefekti, näidates kuidas kõrgem süsihappegaasi (CO2) tase tähendab kõrgemat temperatuuri. Eksperimenti täiendab satelliidipiltide analüüs, kus on näha erinevate perioodide Maa CO2 tasemeid. Seejärel hangivad õpilased teadmisi mõningatest tagajärgedest, mis kaasnevad tugevnenud kasvuhooneefektiga – jää sulamine ning muutuvad albeedo väärtused.

Laadi õppematerjal alla

 

Merejää kosmosest vaadatuna: uurides Arktika merejääd ning selle seost kliimaga

Illustratsioon:merejää kosmosest vaadatunaSelles tegevuste kogumikus uurivad õpilased Arktika merejääd. Esmalt kogevad nad vahetult, mis juhtub, „kui ookean jäätub“. Seejärel kasutavad nad satelliidipilte, et analüüsida merejää kontsentratsiooni ja ulatust ning nende parameetrite muutumist viimaste aastakümnete jooksul. Nad õpivad, millistes maailma paikades võib leida merejääd ning analüüsivad värskeid ning pikemaajalisi satelliidiandmeid Arktika merejää kontsentratsiooni kohta. See tegevus puudutab ühte olulisemat indikaatorit, mis teadlastel kliimamuutuste ning selle võimalike tagajärgede uurimiseks olemas on.

Laadi õppematerjal alla

 

peale_tormiPeale tormi: orkaan Matthew trajektoori kaardistamine ja mõjude hindamine

Orkaanide uurimiseks võetakse näitena Matthew orkaan ning kaardistatakse kaugseire rakenduste abil selle trajektoor ning hinnatakse purustuste mõju. Õpilased saavad teada, kuidas orkaan areneb ja millist mõju võib ekstreemne ilm ühiskonnale avaldada. Õpilased võrdlevad selleks satelliidipilte. Tegevuse võib lõpule viia kas iseseisva tööna IKT vahenditega või näiteks koos arutledes klassiruumis.

Laadi õppematerjal alla