Praktika

Praktikal ja kutsedidaktikal on kutseõpetaja õppekavas suur osakaal. Järgneval joonisel on näha praktikaainete järjestus ja seotus õpetajakoolituse ainetega.

Joonis: Katri Kütt, 2019

Praktika koha leiab üliõpilane ise soovituslikult nende ametikoolide hulgast, kellega on TÜ-l praktika leping.

Pidev pedagoogiline praktika (6 EAP) -  toimub 1. 2. ja 3. semestril, praktika ülesanded tulevad õpetajakoolituse alusmooduli ainetest.

Kutseõpetajate pidev pedagoogiline praktika (3 EAP)  - 2. kursuse sügisel (3. semester)

Kutseõpetaja põhipraktika I (5 EAP)  - 2. kursuse kevadel (4. semester)

Kutseõpetaja põhipraktika II (6 EAP)  - 3. kursuse sügisel (5. semester)