Praktika

Kutseõpetaja õppekaval on kokku neli erinevat praktikat, mille ava- ja lõpuseminarid on tunniplaanis.

Praktika koha leiab üliõpilane ise soovituslikult nende ametikoolide hulgast, kellega on TÜ-l praktika leping.

Pidev pedagoogiline praktika (6 EAP) -  toimub 1,. 2. ja 3. semestril, praktika ülesanded tulevad alusmooduli ainetest.

Kutseõpetajate pidev pedagoogiline praktika (3 EAP)  - 2. kursuse sügisel

Kutseõpetaja põhipraktika I (5 EAP)  - 2. kursuse kevadel

Kutseõpetaja põhipraktika II (6 EAP)  - 3. kursuse sügisel