Akadeemilisest petturlusest

„Akadeemiline petturlus on kellegi teise kirjaliku töö esitamine oma nime all või selle osade kasutamine nõuetekohase akadeemilise viitamiseta.“ TÜ õppekorralduseeskiri (ÕKE, p 203.4). Alates sellest aastast kontrollitakse lõputöid plagiaadituvastussüsteemiga URKUND . Samuti kasutatakse URKUNDi Moodle'i e-kursuste foorumites, ülesannetes ning õpikodades, mis võrdleb üliõpilaste poolt üleslaetavaid tekste.

Akadeemilise petturluse tuvastamisel karistakase: 1) õppeprodekaani noomitusega (vastav aine tunnistatakse siis mittesooritatuks) või  2) üliõpilase eksmatrikuleerimisega.

SV Valdkonna Akadeemilise petturluse juhtumite menetlemise kord on manuses, samuti 2019. a. kaitstud BA töö "Üliõpilaste ja tegevkutseõpetajate arusaamad ja teadmised akadeemilisest petturlusest".

Vaata ka Riina Reinsalu videot "Kuidas hoiduda plagiaadist"

Riina Reinsalu "Kuidas hoiduda plagiaadist"

Üliopilaste ja tegevkutseopetajate arusaamad ja teadmised akadeemilisest petturlusest616 KB
Akadeemilise petturluse juhtumite menetlemise kord305 KB