5. DIGAR Eesti artiklid

DIGAR Eesti artiklid (http://dea.digar.ee) on uus Eesti artiklite portaal, mille eesmärgiks on koondada kõik Eesti ajalehed, ajakirjad jt perioodilised väljaanded ühte kohta ja pakkuda juurdepääsu nende sisule. Siit leiab 

  • enamuse Eestis 2014. aastast ilmunud ajalehtedest
  • vanu ajalehti aastatest 1821–1944 (kantakse üle andmebaasist Digiteeritud Eesti ajalehed http://dea.nlib.ee/)
  • osaliselt ajalehti aastatest 19452013, nimetusi lisatakse aja jooksul 
  • 2017. aastast ilmunud ajakirjad ja perioodilised väljaanded. 

 Vanemaid ajakirju (enne 2017. a  ilmunud) vaadake digitaalarhiivis DIGAR, vt ka õppematerjalide järgmine peatükk. 

Otsing

Otsing andmebaasis DIGAR Eesti artiklid erineb ESTERi ja ISE otsingust, kuna siin saab otsida kogu tekstist. Otsingusõnu võib vabamalt valida, kuid heade tulemuste saamiseks peavad need olema sisult täpsed. Artiklite leidmiseks tuleb sisestada otsitav(ad) sõna(d) otsingukasti. Vaikimisi otsitakse kogu tekstist, saab valida ka, et otsitake pealkirja, autori või teemade järgi.   

Otsingul saab kasutada jutumärke täpse fraasi otsimiseks, loogikaoperaatoreid otsingu täpsustamiseks ning tärni otsingusõna katkestamiseks. Vt ka videot peatükis Süstemaatiline infootsing. 

Otsingukasti paremas servas saab valida detailse otsingu, kus saab otsingut täpsustada väljaande nimetus(t)ega, ilmumisajaga ja keelega.   

Otsingutulemuste lehel vasakul saab tulemusi piirata väljaannete, autorite, keele, täpsemate aastate, teema jm tunnuste järgi.  Vaikimisi on tulemused järjestatud relevantsuseinformatsiooni asjakohasus, vastavus päringule  järgi, seda saab muuta, klõpsates tulemuste lehel üleval vasakul mustas kastis oleval noolekesel. 

Juurdepääs täistekstidele võib olla igal väljaandel erinev. Kui klõpsate andmebaasi üleval ribal VÄLJAANDED ja edasi väljaannete loetelus pealkirjal, avaneb täpsem info täistekstide kättesaadavuse ning kasutusõiguste kohta.

Vanad ajalehed on sisse skaneeritud tekstituvastusega. Kuna gooti kirja ning tuhmunud teksti pole masinad alati välja lugenud, esineb tulemustes palju valesti välja loetud sõnu. 

Andmebaas näitab kõrvuti artikli pilti ja automaatselt tuvastatud teksti.

Huvi korral lugege andmebaasi kasutusjuhendit avalehel ABI nupu all ja vaadake RR koolitust DIGARi Eesti ajalehed: Kuidas otsida artikleid ja mida nendega teha? või pikemat veebiseminari Portaal DIGARi Eesti ajalehed

Vanade ajalehtede (ilmunud 1944. aastani) artikleid on mugav otsida Eesti ajakirjanduse analüütilise bibliograafia andmebaasis http://galerii.kirmus.ee/biblioserver/, sest seal saab teha täpsemaid otsinguid. Peale märksõnade saab seal otsida nimede, kohanimede, asutuste ja isikunimede järgi. Tulemused on koos lühikese sisukokkuvõttega. Andmebaas ei sisalda kuulutusi ja lühisõnumeid. Kirje juurest viib link vanasse artiklite andmebaasi DEA Digiteeritud Eesti ajalehed http://dea.nlib.ee/. Kui soovitud artikkel on käes, võib selle pealkirja proovida sisestada uude andmebaasi DIGAR Eesti artiklid http://dea.digar.ee, kus on siis näha artikli originaal ja automaatselt tuvastatud tekst.

Kasutatud allikad