8. Eesti e-varamu

E-varamu portaal on uuendamisel ja hetkel võib portaalis esineda tõrkeid, See materjal on ka uuendamisel

Eesti e-varamu portaal (http://e-varamu.ee) on Eesti raamatukogude, muuseumide ja arhiivide ühine otsinguportaal.

Ühisotsing sarnaneb Google’i otsinguga, kuid otsing tehakse kindlates andmebaasides, mitte kogu veebis. Ühisotsingumootoritel on palju erinevaid võimalusi otsingu täpsustamiseks, mis muudab otsimise mugavamaks, annab ideid otsingute varieerimiseks ning seeläbi ka võimalusi paremate otsingutulemuste saamiseks. Kui täistekstid on olemas, siis nendele on link.

E-varamus saab teha otsinguid paljudes Eesti andmebaasides korraga (näiteks e-kataloog ESTER, artiklite andmebaas ISE, ülikoolide digiarhiivid ja muuseumide ning arhiivide digiteeritud kogud).

E-varamu avaleht

E-varamu portaal valmis 2015. a lõpus ning seda täiendatakse ja arendatakse pidevalt. Praegu võivad otsingutulemused eraldi andmebaasides olla täielikumad kui portaali vahendusel saadud, kuid siit saab siiski hea ülevaate erinevates andmekogudes paiknevast teabest.

Lihtotsingusse sisestatud sõnu otsitakse automaatselt operaatoriga AND, st kõik sõnad peavad esinema. Saab kasutada metamärke.  Küsimärk ? asendab ühe tähe, tärn* suvalise arvu tähti sõna keskel või lõpus.

Otsingutulemusi saab vasakult erinevate tunnuste järgi filtreerida. Tulemused on vaikimisi järjestatud relevantsuse järgi, st kõige asjakohasemad on eespool. Klõpsates Järjestus, saab tulemusi järjestada ka muude tunnuste järgi.