7. Eesti ülikoolide digitaalarhiivid

Ülikoolide digiarhiivides hoitakse bakalaureuse, magistri ning doktoritöid ning e-õppematerjale, mis on suures osas internetis vabalt kättesaadavad.

Digiarhiivid sisaldavad ka raamatukogude muud vara  raamatuid, artikleid, kaarte, fotosid jne. Suur osa materjalidest on leitavad e-kataloogi ESTER kaudu.

Tartu ülikooli digiarhiiv DSpace'is http://dspace.ut.ee/

  • Materjale saab lehitseda kogude kaupa (valdkonnad).
  • Viimased viis sisestatud tööd ilmuvad avalehele, teiste nägemiseks tuleb klõpsata linki Pealkirjad.
  • Bakalaureuse- ja magistritööd on teaduskonna või instituudi kollektsioonis.
  • Kõik doktoritööd on eraldi kollektsioonis Dissertatsioonid 2004 – Theses, MSc, PhD (ETD). 
  • Fotode, käsikirjade ja vanemate raamatute valdkond on Tartu Ülikooli Raamatukogu.
  • Õppevideod ja e-õppematerjalid on valdkonnas E-õppe materjalid. 

 

Kui ESTERis otsimiseks on tarvis teada pealkirja või märksõnu, siis digiarhiivis tehakse otsing kogu tekstis. Seetõttu saab sealt otsida hulga kitsamaid teemasid. Tulemuste lehel on väljavõtted tekstist, kus  otsingusõnad on paksus kirjas. 

Näide DSpace'i otsingutulemustest

Näiteks Vabson, Karina. Eesti ja vene naiste arvamused toiduriskidest (Tartu Ülikool, 2007) käsitletakse ka toidu ohutust, kuid ESTERist otsingusõnaga toiduohutus seda uurimust ei leita.

 

Tallinna Ülikooli digiarhiiv ETERA http://www.etera.ee/ 

ETERA sisaldab Tallinna Ülikoolis kaitstud üliõpilastöid ning palju Eesti ajakirju ja ajalehti. 

  • Ikoon kollektsioonipuu vasakus servas annab ülevaate, mida ETERA sisaldab.
  • Pärast otsingu sisestamist ilmuvad filtrid, millega päringut saab piirata. Piiranguid saab klõpsuga eemaldada. 
  • Paremasse ülemisse serva ilmub korraks teade, kui materjal on kättesaadav ainult Tallinna Ülikooli arvutivõrgus.

Tallinna Tehnikaülikooli digikogu http://digi.lib.ttu.ee/

TTÜ digikogu sisaldab üliõpilastöid, raamatukogu väljaandeid ja erialaseid ajakirju. Andmebaasis toimivad nii liht- kui ka liitotsing.

Eesti Maaülikooli digiarhiiv http://library.emu.ee/

EMÜ digiarhiiv sisaldab Maaülikoolis kaitstud üliõpilastöid ja e-õppe materjale. Otsinguvõimalused on sarnased Tartu Ülikooli digiarhiiviga, st materjale on võimalik ka kollektsioonide kaupa lehitseda.