Avaleht

Autoriõiguse alused gümnaasiumile

See õppematerjal on suunatud eelkõige gümnaasiumiõpilastele ning lähtub peamiselt kunsti-, muusika- ja ühiskonnaõpetuse õpiväljunditest. Ent mõistagi tasub õppematerjal läbida kõigil, kes leiavad, et neil on kasulik teada intellektuaalomandi, iseäranis autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste põhimõtteid ning saada ülevaade sellest, kuidas need meie igapäevaelus avalduvad.

Õppematerjal hõlmab üheksat teemat. Enamiku teemade alguses on esitatud lühike ülevaatlik animatsioon. Tekstile on lisatud rohkesti näiteid, peamiselt Eestist, ning igast peatükist leiab ka mõne videoklipi, milles Eesti loomeinimesed arutlevad autoriõigusega seonduvate teemade üle. Iga teema lõpus on esitatud ülesanded, mille abil saab õpilane omandatud teadmisi kontrollida ja neid kinnistada.

Õppematerjali eesmärk

  • Anda ülevaade intellektuaalomandi mõistest ja liikidest.
  • Tutvustada autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste põhimõtteid, olulisi mõisteid ja kujunemislugu.

Õppematerjali õpiväljundid

  • Õpilane oskab nimetada intellektuaalomandi peamisi liike: autoriõigus, autoriõigusega kaasnevad õigused ning tööstusomand.
  • Õpilane oskab selgitada, kes on autor ja mis on teos.
  • Õpilane oskab põhjendada, miks autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitsmine on oluline.
  • Õpilane oskab nimetada ja kirjeldada autori kõige olulisemaid õigusi ning teab, mille poolest erinevad isiklikud ja varalised õigused.
  • Õpilane oskab selgitada, milliseid samme tuleb teiste teoste kasutamisel järgida, et mitte rikkuda autoriõiguse põhimõtteid.
  • Õpilane on kursis digiplatvormidel sisu loomise ja selle jagamisega seotud autoriõiguslike küsimustega.

Õppematerjali sihtgrupp

Õppematerjal on suunatud peamiselt gümnaasiumiõpilastele, kuid sobib kõigile, kes soovivad saada ülevaadet autoriõiguse toimimisest.

Õppematerjali maht
Hinnanguliselt kulub ühe teema läbimiseks keskmiseslt 45 minutit ehk üks akadeemiline tund. Seega kulub õppematerjali läbimiseks eeldatavasti 9 akadeemilist tundi.


Kursuse autorid: professor Aleksei Kelli (TÜ), Virgo Sillamaa
Keeletoimetaja: Triinu Lyra
Graafika ja kujundus: Ranno Päi (Brand New)
Veebidisain: Kait Krull (TÜ)

Animatsioon: Jakob Kangur / Smoked Sparrow
Teksti pealelugeja: Danek Kaunissaare
Salvestus: Veiko Anvelt / Ajar Stuudiod
Helikujundus: Raul Ojamaa
Video: Heikki Avent (Aventus)

Intervjuudes osalesid: Vaiko Eplik, Maarja Nuut, Virge Viertek, Liina Sumera, Reket, Kaupo Kikkas, Raul Ojamaa, Reigo Ahven, Flo Kasearu.

Sisunõustajad: Mati Kaalep (EAÜ), Urmas Ambur (EEL), Rauno Haabmets (EFÜ), Kadri Steinbach (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Katri Kütt (TÜ).

Retsensendid: Kätlin Kuldmaa (Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts), Inge Lahtmets (Eesti Muusikaõpetajate Liit).

Õppematerjal on valminud projekti “Raising awareness of IP in Estonia” raames.
Projekti toetajad: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Autorite Ühing, Eesti Fonogrammitootjate Ühing
Projektijuht: Virgo Sillamaa
Vaata ka: www.intellektuaalomand.ee

Õppematerjali autorid ja tootjad tänavad kõiki, kes lubasid selles õppematerjalis näidetena oma teoseid kasutada.

EUIPO Ideas Powered logo EAÜ logoEFÜ logo